Self-rebate

Payments table

ລາຍລະອຽດ / ຂະໜາດລອດ

ບັນຊີໄມໂຄຣ USD ຕໍ່ LOT
ບັນຊີເຊັນ US Cent ຕໍ່ LOT
ບັນຊີ Standard USD ຕໍ່ LOT
ແຜ່ກະຈາຍສູນ USD ຕໍ່ LOT
ບັນຊີຈໍາກັດ USD ຕໍ່ LOT

AUDCAD

Australian Dollar

Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

12
6
6
6
3

AUDCHF

Australian Dollar

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ AUD100000

12
6
6
6
3

AUDJPY

Australian Dollar

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ AUD100000

12
6
6
6
3

AUDNZD

Australian Dollar

New Zealand Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

12
6
6
6
3

AUDUSD

Australian Dollar

US Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

5
2
2
2
1

Bitcoin

Bitcoin

US Dollar

ຂະໜາດລອດ Bitcoin1

0
4
4
0
2

BRN

Brent Crude Oil

ຂະໜາດລອດ USD1000

3
3
3
3
3

CADCHF

Canadian Dollar

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ CAD100000

12
6
6
6
3

CADJPY

Canadian Dollar

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ CAD100000

12
6
6
6
3

CHFJPY

Swiss Franc

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ CHF100000

12
6
6
6
3

DASH

DASH

US Dollar

ຂະໜາດລອດ DASH1

0
4
4
0
2

DAX30

German stock index

ຂະໜາດລອດ 10

3
3
3
3
3

Ethereum

Ethereum

US Dollar

ຂະໜາດລອດ Ethereum1

0
4
4
0
2

EURAUD

Euro

Australian Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

6
3
3
3
1

EURCAD

EUR CAD

ຂະໜາດລອດ EUR100000

12
6
6
6
3

EURCHF

Euro

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ EUR100000

5
2
2
2
1

EURGBP

Euro

British Pound

ຂະໜາດລອດ EUR100000

5
2
2
2
1

EURJPY

Euro

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ EUR100000

5
2
2
2
1

EURNZD

Euro

New Zealand Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

12
6
6
6
3

EURTRY

Euro

Turkish Lira

ຂະໜາດລອດ EUR100000

0
4
4
0
2

EURUSD

Euro

U.S. Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

5
2
2
2
1

GBPAUD

British Pound

Australian Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

12
6
6
6
3

GBPCAD

British Pound

Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

12
6
6
6
3

GBPCHF

British Pound

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ GBP100000

6
3
3
3
1

GBPJPY

British Pound

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ GBP100000

6
3
3
3
1

GBPUSD

British Pound

US Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

5
2
2
2
1

GBPNZD

British Pound

New Zealand

ຂະໜາດລອດ GBP100000

6
3
3
3
1

LiteCoin

LiteCoin

US Dollar

ຂະໜາດລອດ LiteCoin1

0
4
4
0
2

NZDCAD

New Zealand

Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ NZD100000

12
6
6
6
3

NZDCHF

New Zealand

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ NZD100000

12
6
6
6
3

NZDJPY

New Zealand

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ NZD100000

12
6
6
6
3

NZDUSD

New Zealand Dollar

US Dollar

ຂະໜາດລອດ NZD100000

5
2
2
2
1

USDCAD

US Dollar

Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ USD100000

5
2
2
2
1

USDCHF

US Dollar

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ USD100000

5
2
2
2
1

USDJPY

US Dollar

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ USD100000

5
2
2
2
1

USDSGD

US Dollar

Singapore Dollar

ຂະໜາດລອດ USD100000

5
2
2
2
1

USDCNH

US Dollar

Chinese Yuan

ຂະໜາດລອດ USD100000

12
6
6
6
3

EURCNH

Euro

Chinese Yuan

ຂະໜາດລອດ EUR100

12
6
6
6
3

CNHJPY

Chinese Yuan

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ JPY100

12
6
6
6
3

USDTRY

USA Dollar

Turkish Lira

ຂະໜາດລອດ USD100000

10
6
6
6
3

USDMXN

USA Dollar

Mexican Peso

ຂະໜາດລອດ USD100000

10
6
6
6
3

USDZAR

USA Dollar
South Africa Rand

ຂະໜາດລອດ USA Dollar100000

0
4
4
3
0

USDBRL

US Dollar vs Brazil Real

ຂະໜາດລອດ USD100000

0
4
4
3
0

WTI

WTI Crude Oil

ຂະໜາດລອດ USD1000

3
3
3
3
3

XAGUSD

Silver

ຂະໜາດລອດ USD5000

15
7
7
7
3

XAUUSD

Gold Spot

ຂະໜາດລອດ USD100

6
3
3
3
1

AUDCAD

Australian Dollar / Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

AUDCHF

Australian Dollar / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

AUDJPY

Australian Dollar / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

AUDNZD

Australian Dollar / New Zealand Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

AUDUSD

Australian Dollar / US Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

Bitcoin

Bitcoin / US Dollar

ຂະໜາດລອດ Bitcoin1

 • 0
 • 4
 • 4
 • 0
 • 2

BRN

Brent Crude Oil

ຂະໜາດລອດ USD1000

 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3

CADCHF

Canadian Dollar / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ CAD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

CADJPY

Canadian Dollar / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ CAD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

CHFJPY

Swiss Franc / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ CHF100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

DASH

DASH / US Dollar

ຂະໜາດລອດ DASH1

 • 0
 • 4
 • 4
 • 0
 • 2

DAX30

German stock index

ຂະໜາດລອດ 10

 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3

Ethereum

Ethereum / US Dollar

ຂະໜາດລອດ Ethereum1

 • 0
 • 4
 • 4
 • 0
 • 2

EURAUD

Euro / Australian Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1

EURCAD

EUR CAD

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

EURCHF

Euro / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

EURGBP

Euro / British Pound

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

EURJPY

Euro / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

EURNZD

Euro / New Zealand Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

EURTRY

Euro / Turkish Lira

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 0
 • 4
 • 4
 • 0
 • 2

EURUSD

Euro/ U.S. Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

GBPAUD

British Pound / Australian Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

GBPCAD

British Pound / Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

GBPCHF

British Pound / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1

GBPJPY

British Pound / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1

GBPUSD

British Pound / US Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

GBPNZD

British Pound / New Zealand

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1

LiteCoin

LiteCoin / US Dollar

ຂະໜາດລອດ LiteCoin1

 • 0
 • 4
 • 4
 • 0
 • 2

NZDCAD

New Zealand / Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ NZD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

NZDCHF

New Zealand / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ NZD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

NZDJPY

New Zealand / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ NZD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

NZDUSD

New Zealand Dollar / US Dollar

ຂະໜາດລອດ NZD100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

USDCAD

US Dollar / Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

USDCHF

US Dollar / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

USDJPY

US Dollar / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

USDSGD

US Dollar / Singapore Dollar

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1

USDCNH

US Dollar / Chinese Yuan

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

EURCNH

Euro / Chinese Yuan

ຂະໜາດລອດ EUR100

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

CNHJPY

Chinese Yuan / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ JPY100

 • 12
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

USDTRY

USA Dollar / Turkish Lira

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 10
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

USDMXN

USA Dollar / Mexican Peso

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 10
 • 6
 • 6
 • 6
 • 3

USDZAR

USA Dollar
South Africa Rand

ຂະໜາດລອດ USA Dollar100000

 • 0
 • 4
 • 4
 • 3
 • 0

USDBRL

US Dollar vs Brazil Real

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 0
 • 4
 • 4
 • 3
 • 0

WTI

WTI Crude Oil

ຂະໜາດລອດ USD1000

 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3

XAGUSD

Silver

ຂະໜາດລອດ USD5000

 • 15
 • 7
 • 7
 • 7
 • 3

XAUUSD

Gold Spot

ຂະໜາດລອດ USD100

 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1

* ໃນການເປີດແລະປີດອໍເດີຈະຕ້ອງມີໄລຍະ ຫ່າງລະຫ່ວາງຈຸດເປີດແລະຈຸດປີດຂອງລາຄາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຈຸດຂື້ນໄປວ່າອໍເດີນັ້ນຈະກຳໄລຫຼືບໍ່ກຳໄລກໍ່ຕາມສຳລັບລາຄາທີ່ເໝາະສຳມ 4 ຕຳແໜ່ງ ສ່ວນລາຄາ 5 ຕຳແໜ່ງໄລຍະຫ່າງລະຫ່ວາງຈຸດເປີດແລະຈຸດປີດຂອງລາຄາຢ່າງໜ້ອຍ 59 ຈຸດ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera