Self-rebate

Payments table

ລາຍລະອຽດ / ຂະໜາດລອດ

ບັນຊີເຊັນ US Cent ຕໍ່ LOT
ບັນຊີ Standard USD ຕໍ່ LOT
ແຜ່ກະຈາຍສູນ USD ຕໍ່ LOT

AUDCAD

Australian Dollar

Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

6
6
6

AUDCHF

Australian Dollar

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ AUD100000

6
6
6

AUDJPY

Australian Dollar

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ AUD100000

6
6
6

AUDNZD

Australian Dollar

New Zealand Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

6
6
6

AUDUSD

Australian Dollar

US Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

2
2
2

Bitcoin

Bitcoin

US Dollar

ຂະໜາດລອດ Bitcoin1

4
4
0

BRN

Brent Crude Oil

ຂະໜາດລອດ USD1000

3
3
3

CADCHF

Canadian Dollar

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ CAD100000

6
6
6

CADJPY

Canadian Dollar

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ CAD100000

6
6
6

CHFJPY

Swiss Franc

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ CHF100000

6
6
6

DASH

DASH

US Dollar

ຂະໜາດລອດ DASH1

4
4
0

DAX30

German stock index

ຂະໜາດລອດ 10

3
3
3

Ethereum

Ethereum

US Dollar

ຂະໜາດລອດ Ethereum1

4
4
0

EURAUD

Euro

Australian Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

3
3
3

EURCAD

EUR CAD

ຂະໜາດລອດ EUR100000

6
6
6

EURCHF

Euro

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ EUR100000

2
2
2

EURGBP

Euro

British Pound

ຂະໜາດລອດ EUR100000

2
2
2

EURJPY

Euro

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ EUR100000

2
2
2

EURNZD

Euro

New Zealand Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

6
6
6

EURTRY

Euro

Turkish Lira

ຂະໜາດລອດ EUR100000

4
4
0

EURUSD

Euro

U.S. Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

2
2
2

GBPAUD

British Pound

Australian Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

6
6
6

GBPCAD

British Pound

Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

6
6
6

GBPCHF

British Pound

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ GBP100000

3
3
3

GBPJPY

British Pound

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ GBP100000

3
3
3

GBPUSD

British Pound

US Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

2
2
2

GBPNZD

British Pound

New Zealand

ຂະໜາດລອດ GBP100000

3
3
3

LiteCoin

LiteCoin

US Dollar

ຂະໜາດລອດ LiteCoin1

4
4
0

NZDCAD

New Zealand

Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ NZD100000

6
6
6

NZDCHF

New Zealand

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ NZD100000

6
6
6

NZDJPY

New Zealand

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ NZD100000

6
6
6

NZDUSD

New Zealand Dollar

US Dollar

ຂະໜາດລອດ NZD100000

2
2
2

USDCAD

US Dollar

Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ USD100000

2
2
2

USDCHF

US Dollar

Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ USD100000

2
2
2

USDJPY

US Dollar

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ USD100000

2
2
2

USDSGD

US Dollar

Singapore Dollar

ຂະໜາດລອດ USD100000

2
2
2

USDCNH

US Dollar

Chinese Yuan

ຂະໜາດລອດ USD100000

6
6
6

EURCNH

Euro

Chinese Yuan

ຂະໜາດລອດ EUR100

6
6
6

CNHJPY

Chinese Yuan

Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ JPY100

6
6
6

USDTRY

USA Dollar

Turkish Lira

ຂະໜາດລອດ USD100000

6
6
6

USDMXN

USA Dollar

Mexican Peso

ຂະໜາດລອດ USD100000

6
6
6

USDZAR

USA Dollar
South Africa Rand

ຂະໜາດລອດ USA Dollar100000

4
4
3

USDBRL

US Dollar vs Brazil Real

ຂະໜາດລອດ USD100000

4
4
3

WTI

WTI Crude Oil

ຂະໜາດລອດ USD1000

3
3
3

XAGUSD

Silver

ຂະໜາດລອດ USD5000

7
7
7

XAUUSD

Gold Spot

ຂະໜາດລອດ USD100

3
3
3

AUDCAD

Australian Dollar / Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 6
 • 6
 • 6

AUDCHF

Australian Dollar / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 6
 • 6
 • 6

AUDJPY

Australian Dollar / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 6
 • 6
 • 6

AUDNZD

Australian Dollar / New Zealand Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 6
 • 6
 • 6

AUDUSD

Australian Dollar / US Dollar

ຂະໜາດລອດ AUD100000

 • 2
 • 2
 • 2

Bitcoin

Bitcoin / US Dollar

ຂະໜາດລອດ Bitcoin1

 • 4
 • 4
 • 0

BRN

Brent Crude Oil

ຂະໜາດລອດ USD1000

 • 3
 • 3
 • 3

CADCHF

Canadian Dollar / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ CAD100000

 • 6
 • 6
 • 6

CADJPY

Canadian Dollar / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ CAD100000

 • 6
 • 6
 • 6

CHFJPY

Swiss Franc / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ CHF100000

 • 6
 • 6
 • 6

DASH

DASH / US Dollar

ຂະໜາດລອດ DASH1

 • 4
 • 4
 • 0

DAX30

German stock index

ຂະໜາດລອດ 10

 • 3
 • 3
 • 3

Ethereum

Ethereum / US Dollar

ຂະໜາດລອດ Ethereum1

 • 4
 • 4
 • 0

EURAUD

Euro / Australian Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 3
 • 3
 • 3

EURCAD

EUR CAD

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 6
 • 6
 • 6

EURCHF

Euro / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 2
 • 2
 • 2

EURGBP

Euro / British Pound

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 2
 • 2
 • 2

EURJPY

Euro / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 2
 • 2
 • 2

EURNZD

Euro / New Zealand Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 6
 • 6
 • 6

EURTRY

Euro / Turkish Lira

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 4
 • 4
 • 0

EURUSD

Euro/ U.S. Dollar

ຂະໜາດລອດ EUR100000

 • 2
 • 2
 • 2

GBPAUD

British Pound / Australian Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 6
 • 6
 • 6

GBPCAD

British Pound / Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 6
 • 6
 • 6

GBPCHF

British Pound / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 3
 • 3
 • 3

GBPJPY

British Pound / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 3
 • 3
 • 3

GBPUSD

British Pound / US Dollar

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 2
 • 2
 • 2

GBPNZD

British Pound / New Zealand

ຂະໜາດລອດ GBP100000

 • 3
 • 3
 • 3

LiteCoin

LiteCoin / US Dollar

ຂະໜາດລອດ LiteCoin1

 • 4
 • 4
 • 0

NZDCAD

New Zealand / Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ NZD100000

 • 6
 • 6
 • 6

NZDCHF

New Zealand / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ NZD100000

 • 6
 • 6
 • 6

NZDJPY

New Zealand / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ NZD100000

 • 6
 • 6
 • 6

NZDUSD

New Zealand Dollar / US Dollar

ຂະໜາດລອດ NZD100000

 • 2
 • 2
 • 2

USDCAD

US Dollar / Canadian Dollar

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 2
 • 2
 • 2

USDCHF

US Dollar / Swiss Franc

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 2
 • 2
 • 2

USDJPY

US Dollar / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 2
 • 2
 • 2

USDSGD

US Dollar / Singapore Dollar

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 2
 • 2
 • 2

USDCNH

US Dollar / Chinese Yuan

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 6
 • 6
 • 6

EURCNH

Euro / Chinese Yuan

ຂະໜາດລອດ EUR100

 • 6
 • 6
 • 6

CNHJPY

Chinese Yuan / Japanese Yen

ຂະໜາດລອດ JPY100

 • 6
 • 6
 • 6

USDTRY

USA Dollar / Turkish Lira

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 6
 • 6
 • 6

USDMXN

USA Dollar / Mexican Peso

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 6
 • 6
 • 6

USDZAR

USA Dollar
South Africa Rand

ຂະໜາດລອດ USA Dollar100000

 • 4
 • 4
 • 3

USDBRL

US Dollar vs Brazil Real

ຂະໜາດລອດ USD100000

 • 4
 • 4
 • 3

WTI

WTI Crude Oil

ຂະໜາດລອດ USD1000

 • 3
 • 3
 • 3

XAGUSD

Silver

ຂະໜາດລອດ USD5000

 • 7
 • 7
 • 7

XAUUSD

Gold Spot

ຂະໜາດລອດ USD100

 • 3
 • 3
 • 3

* ໃນການເປີດແລະປີດອໍເດີຈະຕ້ອງມີໄລຍະ ຫ່າງລະຫ່ວາງຈຸດເປີດແລະຈຸດປີດຂອງລາຄາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຈຸດຂື້ນໄປວ່າອໍເດີນັ້ນຈະກຳໄລຫຼືບໍ່ກຳໄລກໍ່ຕາມສຳລັບລາຄາທີ່ເໝາະສຳມ 4 ຕຳແໜ່ງ ສ່ວນລາຄາ 5 ຕຳແໜ່ງໄລຍະຫ່າງລະຫ່ວາງຈຸດເປີດແລະຈຸດປີດຂອງລາຄາຢ່າງໜ້ອຍ 59 ຈຸດ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera