ການວິເຄາະຕະຫຼາດປະຈໍາວັນ

ການວິເຄາະທີ່ເລີກຫຼັບດ້ານວິຊາການແລະພື້ນຖານຂອງສະກຸນເງິນແລະສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍ

GBP/USD: pound is under SSA yet

Expanding bearish Ichimoku Cloud with falling Senkou Span A; a new dead cross of Tenkan-sen and Kijun-sen, falling Tenkan-sen; the prices are growing up along Senkou Span A and reached the resistance of Tenkan-sen and Kijun-sen.

EUR/USD: euro reached SSA and Kijun’s resistance

Bearish Ichimoku Cloud, but horizontal Senkou Span A and B; a dead cross of Tenkan-sen and Kijun-sen with horizontal lines; the prices are returned to the Senkou Span A and Kijun’s resistance and may continue the downtrend.

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ