ຮູບແບບແທ່ງທຽນໄຂ

ຮູບແບບແທ່ງທຽນໄຂ

ມີຮູບແບບແທ່ງທຽນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.  ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍຕົວທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ.  ສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດປາກົດໃນແຕ່ລະມື້.  ເມື່ອ H4 ແລະ H1 ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼຸດລົງ.  ຄວາມຄາດຫວັງຂອງແນວໂນ້ມທົ່ວໄປແຕ່ລະອາທິດແລະເດືອນຈະເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການບ່ຽງເບນຊົ່ວຄາວຈາກແນວໂນ້ມທີ່ສູງຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ຕົວຢ່າງ, ທຽນໄຂອາດມີເງົາຍາວຫຼາຍ.   

ຮູບແບບປີ້ນກັບລາຍການ

ຮູບແບບປີ້ນກັບລາຍການຊີ້ບອກວ່າອັດຕາເດີນພັນສູງທີ່ແນວໂນ້ມຈະປ່ຽນແປງທິດທາງ. ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດໃນການກໍານົດຈຸດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຊ່ວງເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ຂອງແນວໂນ້ມ.  

ແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ສໍາລັບຮູບແບບປີ້ນກັບລາຍການ:

  • ແນວໂນ້ມຍາວກ່ວາຈະສົ່ງສັນຍານໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.  
  • ແນວໂນ້ມທີ່ສູງກ່ວາຄືສັນຍານທີ່ແຮງກ່ວາ.  
  • ສັນຍານເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ຖ້າຫາກວ່າປະກົດຢູ່ໃກ້ຄວາມຕ້ານທານແຮງ / ລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ.  

ສັນຍານຈະເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ຖ້າຫາກວ່າມີຮູບແບບແໜບເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງການເທຣດທີ່ຜ່ານມາ.

ຮູບແບບຂອງໝີ

ຮູບແບບປີ້ນກັບລາຍການຊອງໝີປາກົດຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງແນວໂນ້ມ.

shooting star.png

ເບິ່ງທີ່ດວງດາວ.   ຮູບແບບທຽນ 1.  ຮູບຮ່າງຂອງທຽນມີຂະຫນາດນ້ອຍ.  ເງົາດ້ານເທິງຍາວແລະຍາວເກີນກ່ວາຮູບຮ່າງຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ເທື່ອ.  ເງົາດ້ານເທິງຍາວຫມາຍຄວາມວ່າຕະຫຼາດພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມຕ້ານທານແລະເປັນທີ່ເກີດຂື້ນ ແຕ່ວ່າຜິດຂ້າງຖືກປະຕິເສດໂດຍຫມີ.  ທຽນອາດຈະເປັນສີໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເປັນສັນຍານໝີ, ສັນຍານຈະເຂັ້ມແຂງຂື້ນ.

evening star.png

ດາວໃນຕອນແລງ.  ຮູບແບບ 3 ທຽນ.  ຫຼັງຈາກທຽນໄຂຂອງງົວຍາວມີຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ງົວ  ວົວຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນລຸຫຼາຍ.  ທຽນໄຂທີ່ສອງມີຂະຫນາດຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍແລະສີຂອງມັນບໍ່ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.  ພາວະທຽນໄຂຂອງໝີອັນທີ່ 3 ເປີດຊ່ອງຫວ່າງລົງແລະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຜ່ານມາ ຂອງງົວເກິດຂື້ນ.  ທຽນນີ້ມັກຈະຍາວກ່ວາທຽນອັນທໍາອິດ.

дожи звездный разворот.png

ດາວຕອນແລງ Doji.   ຮູບແບບ 3 ທຽນ. ຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄື ກັນກັບດາວຕອນແລງ, ແຕ່ວ່າເປັນສັນຍານແຮງຂື້ນເມື່ອທຽນກາງເປັນ Doji.

4.gif

ຫ້ອຍຫົວລົງ ຮູບແບບທຽນ 1 ອັນ  ສາມາດສົ່ງສັນຍານເຖິງຕອນທ້າຍຂອງແນວ ໂນ້ມຂາຂື້ນດ້ານເທິງຫຼືລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ.  ທຽນມີເງົາຍາວຕ່ຳ, ເຊິ່ງຄວນຈະມີຄວາມຄວາມຍາວຢ່າງຫນ້ອຍສອງເທົ່າ ຂອງຮູບຮ່າງທີ່ແທ້ຈິງ.  ທຽນອາດຈະເປັນສີໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເປັນສັນຍານໝີ, ສັນຍານຈະເຂັ້ມແຂງຂື້ນ.  ຕ້ອງການຢືນຢັນຂອງໝີເພີ່ມເຕື່ມ.  ສັນຍານການຂາຍໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເມື່ອແທ່ງທຽນໄຂໝີຢູ່ໃກ້ກັບດ້ານລຸ່ມຂອງຈຸດເປີດຂອງແທ່ງທຽນໄຂທາງດ້ານຊ້າຍຂອງຮູບແບບນີ້.

5.png

ເມກມືດປົກຄຸ້ມ.  ຮູບແບບ 2 ທຽນ.  ທຽນໄຂອັນທໍາອິດແມ່ນໝີແລະມີຮູບຮ່າງຍາວ.  ທຽນທີ່ສອງຄວນເປີດສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂ້າງເທິງໃກ້ໂຕທໍາອິດແລະປິດໃຫ້ຕ່ໍາກວ່າ 50% ຂອງຮູບຮ່າງທຽນທໍາອິດ.  ຮູບຮ່າງຂອງມັນຈະຂອນຂ້າງຍາວອອກໄປ.

bearish engulfing.png

ຮູບແບບການຫັກຫ້າມຂອງໝີ.  ຮູບແບບ 3 ທຽນ.  ທຽນທໍາອິດແມ່ນໝີ.  ສ່ວນທຽນທີ່ສອງແມ່ນໝີແລະຄວນເປີດໃຫ້ສູງກ່ວາທຽນທໍາອິດທີ່ສູງແລະຄວນປິດຕົວຢູ່ຂ້າງ ເທິງຂອງຕົວທໍາອິດຕ່ຳລົງ (ເຕັມໄປໝົດ).  ສັນຍານແຮງປານກາງ.

bearish harami.png

Bearish harami.  ຮູບແບບ 2 ທຽນ.  ຮູບຮ່າງຂອງທຽນທີ່ສອງແມ່ນບັນຈຸຮູບຮ່າງພາຍໃນທັງໝົດຂອງຕົວທຳອິດແລະມີ ສີກົງກັນຂ້າມ.

bearish cross harami.png

Bullish harami ຂ້າມ.  ຮູບແບບ 2 ທຽນຄ້າຍຄືກັນກັບ Harami. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມື້ສຸດທ້າຍຄື Doji.

3 crows.png

ກາດໍາສາມຕົວ.  ຮູບແບບ 3 ທຽນ.  ມີຊຸດຂອງ 3 ທຽນງົວເທິກກັບຮູບຮ່າງຍາວ. ທຽນແຕ່ລະຕົວເປີດພາຍໃນຮູບຮ່າງຂອງຕົວທີ່ຜ່ານມາ, ໜ້າຈະດີຕ່ໍາກວ່າເຄິ່ງກາງຂອງມັນ.  ທຽນແຕ່ລະອັນປິດລົງທີ່ລະດັບຕ່ຳສຸດ, ໃກ້ລະດັບຕ່ຳສຸດ.  ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຮູບແບບນີ້ແມ່ນສູງຫຼາຍ, ແຕ່ຍັງເປັນການຢືນຢັນໃນຮູບແບບ ແທ່ງທຽນສີຂາວທີ່ມີການປີດທີ່ສູງຫຼືຊ່ອງຫວ່າງຂຶ້ນແມ່ນເປັນການແນະນໍາ.

ຮູບແບບຂອງໝີ

ຮູບແບບປີ້ນກັບລາຍການຊອງໝີປາກົດຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງແນວໂນ້ມຂື້ນ.

молот.png

Hammer.  ຮູບແບບ 1 ທຽນ.  ສາມາດສົ່ງສັນຍານຫາຈຸດຈົບແນວໂນ້ມຂອງໝີ, ທາງລຸ່ມຫຼືລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ.  ທຽນມີເງົາຍາວຕ່ຳ, ເຊິ່ງຄວນຈະມີຄວາມຄວາມຍາວຢ່າງຫນ້ອຍສອງເທົ່າ ຂອງຮູບຮ່າງທີ່ແທ້ຈິງ.  ສີຂອງຄ້ອນຕີບໍ່ສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກເປັນສັນຍານງົວເທີກ ສັນຍານຈະແຂງແຮງກ່ວາ.  ຕ້ອງການຢືນຢັນຂອງໝີເພີ່ມເຕື່ມ.  ສັນຍານການຂາຍໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເມື່ອແທ່ງທຽນໄຂໝີຢູ່ໃກ້ກັບດ້ານລຸ່ມຂອງຈຸດເປີດຂອງແທ່ງທຽນໄຂທາງດ້ານຊ້າຍຂອງຮູບແບບຄ້ອນຕີ.

morning star.png

ດາວແຫ່ງຄວາມຫວັງ .  ຮູບແບບ 3 ທຽນ.  ຫຼັງຈາກທຽນໄຂຂອງງົວຍາວມີຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ງົວເທິກ  ງົວເທີກຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຫຼາຍປານໃດ.  ທຽນໄຂທີ່ສອງມີຂະຫນາດຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍແລະສີຂອງມັນບໍ່ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.  ພາວະທຽນໄຂຂອງໝີອັນທີ່ 3 ເປີດຊ່ອງຫວ່າງລົງແລະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຜ່ານມາ ຂອງໝີເກິດຂື້ນ.  ທຽນນີ້ມັກຈະຍາວກ່ວາທຽນອັນທໍາອິດ.

покинутый ребенок.png

ດາວແຫ່ງຄວາມຫວັງ Doji. ຮູບແບບ 3 ທຽນ. ເກືອບຄືທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ເທຣດເດີບາງຄົນພິຈາລະນາວ່າເປັນສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

forex_candles2_01.png

ຄວ່ໍາຄ້ອນຕີ.  ຮູບແບບ 1 ທຽນ.  ທຽນມີຮູບຮ່າງຂະຫນາດນ້ອຍ   ແລະ ມີເງົາດ້ານເທິງທີ່ຍາວ, ຊຶ່ງມີເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ເທົ່າຂອງຮູບຮ່າງຕົວຈິງ.  ສີຂອງຄ້ອນຕີບໍ່ສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກເປັນສັນຍານງົວເທີກ ສັນຍານຈະແຂງແຮງກ່ວາ.  ຕ້ອງການຢືນຢັນຂອງໝີເພີ່ມເຕື່ມ.

5.png

ເສັ້ນຜ່ານສູນ.  ຮູບແບບ 2 ທຽນ.  ທຽນຕົວທໍາອິດມີຄວາມຍາວແລະເປັນຂອງໝີ.  ທຽນທີ່ສອງເປີດຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ຂອງຝາປີດທີ່ໃກ້ຕົວທໍາອິດ.  ມັນເປັນທຽນຂອງໝີທີ່ໃຫ່ຍ, ຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບຂ້າງເທິງ 50% ຂອງຮູບຮ່າງທຽນຕົວທໍາອິດ.  ຮູບຮ່າງທັງສອງຄວນຈະຍາວພໍ.  ສັນຍານແຮງປານກາງ.

Bullish harami.   ຮູບແບບ 2 ທຽນ. ຮູບຮ່າງຂອງທຽນທີ່ສອງແມ່ນບັນ ຈຸຮູບຮ່າງພາຍໃນທັງໝົດຂອງຕົວທຳອິດແລະມີ  ສີກົງກັນຂ້າມ.

быч крест харами.png

Bullish harami ຂ້າມ.  ຮູບແບບ 2 ທຽນຄ້າຍຄືກັນກັບ Harami. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມື້ສຸດທ້າຍຄື Doji.

бычье поглощение.png

ຮູບແບບການຫັກຫ້າມຂອງໝີ.  ຮູບແບບ 2 ທຽນປາກົດຂື້ນຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງເສັ້ນແນວໂນ້ມ.  ສ່ວນທຽນທີ່ສອງ(ງົວເທິກ)ຄວນເປີດໃຫ້ຕ່ຳກ່ວາທຽນທໍາອິດທີ່ຕ່ຳແລະຄວນປິດຕົວຢູ່ຂ້າງ ລຸ່ມຂອງຕົວທໍາອິດສູງຂື້ນ (ເຕັມໄປໝົດ).  ສັນຍານແຮງປານກາງ.

3 white soldiers.png

ສາມທະຫານເສືອຂາວ.   ຮູບແບບ  3 ທຽນ.  ມີຊຸດຂອງ 3 ທຽນງົວເທິກກັບຮູບຮ່າງຍາວ. ທຽນແຕ່ລະອັນຄວນຈະເປີດພາຍໃນຮູບຮ່າງທີ່ຜ່ານມາ, ຄວນຢູ່ເໜື່ອນເສັ້ນກາງຂອງຕົນ.  ແຕ່ລະທຽນ  ປິດລົງທີ່ລະດັບສູງໃຫມ່, ໃກ້ລະດັບສູງສຸດ.  ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຮູບແບບນີ້ແມ່ນສູງຫຼາຍ, ແຕ່ຍັງເປັນການຢືນຢັນໃນຮູບແບບ ແທ່ງທຽນສີຂາວທີ່ມີການປີດທີ່ສູງຫຼືຊ່ອງຫວ່າງຂຶ້ນແມ່ນເປັນການແນະນໍາ.

ຮູບແບບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ສ່ວນໃຫຍ່ຮູບແບບແທ່ງທຽນແມ່ນປີ້ນກັບກັນ, ແຕ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ແນ່ນອນທີ່ເປັນຕົວແທນ ຂອງຊ່ວງເວລາທັງໝົດ.  ຮູບແບບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕະຫຼາດຈະຮັກສາແນວໂນ້ມຢູ່ແລ້ວຫຼັງຈາກພັກໄວ້ຊົວຄາວ  ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດໃນການກໍານົດຈຸດເຂົ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ເຊິ່ງເປັນຫຼັກຖານໃນການຖືຕໍາແຫນ່ງເປີດແລ້ວຫລືເພີ່ມເຂົ້າໄປ.

ແນວໂນ້ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

1.jpg

ຊ່ອງຫວ່າງປິ້ນຂື້ນ Tasuki .  ຮູບແບບທຽນງົວເທິດ ຫຼັງຈາກມີຊ່ອງຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກທຽນຂາວທີ່ຜ່ານມາ.  ທຽນທັດໄປເປີດຕ່ໍາກ່ວາແລະປິດຕ່ໍາກ່ວາຕົວທີ່ຜ່ານມາ.  ຖ້າຫາກວ່າຊ່ອງຫວ່າງຂອງງົວເທີກບໍ່ໄດ້ເຕີມລົງໄປ, ງົວເທີກໄດ້ຄວບຄຸມໄວ້ແລະອາດ ເປີດຄ້າງໄວ້ໄດ້ດົນ.  ຖ້າຫາກຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕັມໄປ, ໂມເມັນຕັນຂອງງົວໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ.

2.jpg

ເພີ່ມຂຶ້ນສາມວິທີການ.  ຫຼັງຈາກທຽນທີ່ຍາວນານມີຊຸດທຽນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໝີ.  ຈໍານວນທຽນທີ່ເຫມາະສົມໄດ້ດຶງກັບໄດ້ດີທີ່ສຸດຄວນເປັນທຽນ 3, ເຖິງແມ້ 2, 4 ຫຼື 5 ທຽນສາມາດດຶງກັບຄືນໄປໄດ້.  ສິ່ງສໍາຄັນຄືທຽນໝີເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປິດດ້ານລຸ່ມ ຈຸດເປີດຂອງທຽນງົວໃຫ່ຍ.  ເງົາຂອງພວກເຂົາຍັງບໍ່ຄວນໄປຕ່ໍາກວ່າການເປີດທຽນຂອງງົວ.  ທຽນສຸດທ້າຍຂອງການສ້າງຕັ້ງຄວນເປີດຂື້ນໃນຮູບຮ່າງຂອງທຽນດຶງກັບຄືນລ່າສຸດແລະປິດໄວ້ເໝື່ອທຽນຂະໜາດໃຫ່ຍຕົວທໍາອິດ.

3.png

ການແຍກເສັ້ນ. ມີທຽນຂອງໝີຍາວຕາມມາດ້ວຍທຽນງົວເທີກທີ່ເປີດ ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນໃນເວລາທຽນໝີໄດ້ ເປີດໄວ້.

4.png

Mat ຖືໄວ້.  ຫຼັງຈາກທຽນໃຫ່ຍຂາວຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຕາມມາດ້ວຍຊຸດທຽນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໝີ.  ຄັ້ງທີສອງຫຼືທີສາມຂອງເຂົາຈຸ່ມລົງເຂົ້າໄປໃນຮູບຮ່າງຂອງທຽນງົວເທີກຂະຫນາດໃຫຍ່.  ທຽນສຸດທ້າຍຂອງຮູບແບບຊ່ອງຫວ່າງນີ້ຈະປິ້ນກັບກັນແລະມັນຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປໄດ້ ໃນໄລຍະໃກ້ກັບຊ່ວງຂອງການເທຣດມື້ທີ່ຜ່ານມາ  ນີ້ເປັນຈຸດດີທີ່ຈະເພີ່ມຕໍາແຫນ່ງ.  Mat ຖືຮູບແບບແທ່ງທຽນເປັນຮູບແບບຕໍ່ເນື່ອງທີີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາການເພີ່ມຂຶ້ນສາມວິທີການ.  ໃນລະຫວ່າງວັນເວລາທີ່ມີການແກ້ໄຂເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກສາມວິທີການເພີ່ມຂື້ນດັ່ງກ່າວ, ລາຄາຢູ່ໃກ້ກັບດ້ານເທິງລະດັບສີຂາວ (ຫຼືສີຂຽວ) ຂອງທຽນ.

5.png

ສາມເສັ້ນທ້ວງ   (ເຮັດໃຫ້ມີຄົນໂງ່ສາມຄົນ).  ຫຼັງຈາກ 3 ທຽນງົວເທິກ (ທະຫານສີຂາວ 3 ຄົນ), ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂາຂື້ນຍັງສືບຕໍ່, ຍັງມີທຽນທີ່ເປີດສູງຂື້ນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນດຶງກັບຄືນໄປຈຸດທີ່ປິດຕ່ໍາກວ່າ ເປີດຂອງທຽນງົວເທິກຄັ້ງທໍາອິດ.  ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການປັບຕົວລົງໃນໄລຍະສັ້ນແມ່ນບໍ່ຢູ່ໃນທິດທາງຂາຂື້ນແລະແນວໂນ້ມຂາຂື້ນຍັງຈະສືບຕໍ່ຈາກຈຸດນີ້.

6.png.jpg

ຊ່ອງຫ່ວາງປິ້ນກັບສາມວິທີ .  ຄ້າຍຄືກັນກັບຊ່ອງຫວ່າງປິ້ນກັບ Tasuki.  ຮູບແບບເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງ.  ໃນຂາຂື້ນ, ຊ່ອງຫວ່າງຈະເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ທຽນງົວເທິກສອງດວງ.  ມື້ສຸດທ້າຍເປີດຂື້ນພາຍໃນຮູບຮ່າງງົວເທິກດ້ານເທິງແລະປິດໃນຮູບຮ່າງງົວເທິກດ້ານລຸ່ມ, ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພວກເຂົາ.

ແນວໂນ້ມລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

1.png.jpg

ຊ່ອງຫວ່າງຂາລົງຂອງ Tasuki.  ຮູບແບບທຽນສີດໍາຫຼັງຈາກຊ່ອງຫວ່າງລົງມາ ຈາກທຽນເຫຼັ້ມສີດໍາທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ. ທຽນທັດໄປເປີດສູງກ່ວາແລະປິດສູງກ່ວາຕົວທີ່ຜ່ານມາ.  ຖ້າຫາກວ່າຊ່ອງຫວ່າງຂອງງົວເທີກບໍ່ໄດ້ເຕີມລົງໄປ, ງົວເທີກໄດ້ຄວບຄຸມໄວ້ແລະອາດ ເປີດຄ້າງໄວ້ໜ້ອຍໜື່ງ.  ຖ້າຫາກຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕັມໄປ, ໂມເມັນຕັນຂອງໝີໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ.

2.jpg

ເທິງເສັ້ນຕາຍ ອາທິດທໍາອິດຂອງທຽນໝີເປີດຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ແລະມີຮູບຮ່າງຍາວ.  ທຽນສອງແມ່ນງົວເທິກແລະໄປຮອດແຕ່ຈຸດທີ່ຕ່ໍາຂອງມື້ຜ່ານມາ, ບໍ່ຢູ່ໃນລະດັບໃກ້ຊິດ.

3.png.jpg

ໃນເສັ້ນຕາຍ ຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບແບບເທິງເສັ້ນຕາຍ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນປິດທີ່ຈຸດປີດ ຫຼືພຽງຢູ່ຂ້າງເທິງຈຸດປິດຂອງມື້ຜ່ານມາເລັກນ້ອຍ.  ໃນເສັ້ນຕາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເສັ້ນບາງສ່ວນ, ແຕ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທິດທາງແນວໂນ້ມ.

4.jpg

ການດັນ ຮູບແບບນີ້ຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນຄໍແລະໃນຮູບແບບເສັ້ນຄໍ, ຍົກເວັ້ນທຽນງົວເທິກປິດໃກ້ຄຽງ, ແຕ່ຕ່ຳກວ່າຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງຮູບຮ່າງສີດໍາມື້ຜ່ານມາໜ້ອຍໜຶ່ງ.

66.jpg

ຫຼຸດລົງມາເປັນສາມວິທີ.  ຫຼັງຈາກທຽນໝີທີ່ຍາວນານ ຍັງມີຊຸດທຽນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງງົວເທິກ.  ສິ່ງສໍາຄັນຄືທຽນງົວເທິກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປິດດ້ານເທິງຈຸດເປີດຂອງທຽນງົວໃຫ່ຍ.  ເງົາຂອງພວກເຂົາຍັງບໍ່ຄວນໄປຕ່ໍາກວ່າການເປີດຂອງທຽນໝີ.  ທຽນສຸດທ້າຍຂອງການສ້າງຕັ້ງຄວນເປີດຂື້ນໃນຮູບຮ່າງຂອງທຽນງົວລ່າສຸດແລະປິດໄວ້ໃຕ້ທຽນສີດຳຂະໜາດໃຫ່ຍຕົວທໍາອິດ.

ຮູບແບບຕາຕະລາງ

ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກຄ້າຍຄືກັບວ່າຈັກກະວານກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບທ່ານດ້ວຍການສົ່ງສັນຍານເຕືອນໄພຕ່າງໆບໍ່?  ບາງຄັ້ງອາສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຼີກລ້ຽງ ບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼືປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ອາດແກ້ໄຂໄດ້ກັບສິ່ງຂອງຂອງທ່ານ.  ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນມີພອນສະຫັວນເພື່ອຖອດລະຫັດຂໍ້ຄວາມກຸ່ມເຄື່ອຄ່າຍ ຈັກກະວານສົ່ງໃຫ້ເຂົາ.  ບໍ່ຈໍາເປັນເນື່ອງຈາກວ່າຕົວລະຄອນຂອງເຂົາ / ຄວາມໂຫດລາຍແລະ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງອະສະລິຍະທັ້ງນັ້ນ, ແຕ່ເພາະວ່າ "ອຸປະສັກດ້ານພາສາ" ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງເຂົາ /ລາວແລະຈັກກະວານ.  ເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ພາສາຂອງຈັກກະວານໄດ້, ທ່ານຈະກາຍເປັນອາວຸດທີ່ດີຂື້ນກັບ ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ອາດເກີດຂື້ນຢູ່ຂ້າງໜ້າທ່ານໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນການເດີນທາງຂອງຊີວິດທ່ານ.   

ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕະຫຼາດຍັງມີພາສາເປັນຂອງຕົວເອງ.  ເທຣດເດີທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ມັນອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍທາງດ້ານ ການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະຈະບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ສັນຍານເຕືອນຂອງມັນ.  ຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງພາສາ FX ແມ່ນຮູບແບບຕາຕະລາງ.  ໃນບົດຮຽນຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມັນ, ແລະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງ ດີຈາກການປີ້ນກັບກັນໃດໜຶ່ງຂອງແນວໂນ້ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້, ຂໍ້ຜິດພາດຈາກເສັ້ນຕັດ, ເສັ້ນແກ່ງທີ່ຮ້າຍແລະ ຮ່າງຂອງມັນ

ຮູບແບບຕາຕະລາງ  ຄືຊຸດປະສົມປະສານຂອງເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນແລະ ສາຍຕໍ່ຕ້ານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການກໍານົດບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໂນ້ມໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງຫຼືຈະສືບຕໍ່.  ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນຜົນໃຫ້ມີຮູບແບບປີ້ນກັບກັນແລະສືບຕໍ່ເນື່ອງ.  

ຮູບແບບຕາຕະລາງປີ້ນກັບກັນ

ຫົວແລະ ບ່າ

ຮູບແບບຫົວແລະບ່າປົກກະຕິແລ້ວມັກເກີດຂື້ນໃນຕອນທ້າຍສຸດຂອງຂາຂື້ນ.  ແມ້ວ່າແນວໂນ້ມງົວເທິກຈະເຫັນເປັນຊ່ວງຂອງຍອດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດແລະຮ່າງເພີ່ນຂື້ນ ຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ, ໃນຮູບແບບຫົວແລະບ່າສະແດງໃຫ້ເຫັກເຖິ່ງແນວໂນ້ມທີ່ອ່ອນຕົວລົງ

ຮູບແບບປະກອບດ້ວຍເສັ້ນຫົວ (ທີສອງແລະຈຸດສູງສຸດທີ່ສຸດ) ແລະ 2 ບ່າ (ຈຸດຕ່ໍາສຸດ) ແລະ ເສັ້ນຄໍ (ເສັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕ່ໍາສຸດຂອງສອງເສັ້ນຮ່າງ ແລະສະແດງເຖິ່ງລະດັບການສະຫນັບ ສະຫນູນ).  ເສັ້ນຄໍອາດຈະເປັນແນວໂນ້ມເສັ້ນນອນຫຼືລາດຂື້ນ / ລົງ.  ສັນຍານມີຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂື້ນເມື່ອເສັ້ນລາດຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈະຂື້ນ.  

ຮູບແບບໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນເມື່ອລາຄາພັງລົງມາເຖິງຈຸດຕ່ໍາກວ່າຂອງເສັ້ນຄໍ ຫຼັງຈາກປະກອບໃນບ່າທີສອງແລ້ວ.  ເມື່ອເກີດເຫດການນີ້ຂຶ້ນ, ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນຂາລົງ.  ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາສັ່ງຂາຍຈະຖືກວາງໄວ້ໃຕ້ເສັ້ນຄໍ.  ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເປົ້າຫມາຍການວັດແທກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຫົວແລະເສັ້ນຄໍ.  ໄລຍະຫາງນີ້ແມ່ນຢູ່ທີ່ປະມານເທົ່າໃດຂອງລາຄາຈະເຄື່ອນຍ້າຍຫຼັງຈາກທີ່ມັນເຂົ້າສູ່ເສັ້ນຄໍ.

ໃຫ້ສັງເກດວ່າລາຄາມັກຈະກັບຄືນໄປທີ່ເສັ້ນຄໍ ຫຼັງຈາກມີການລະເມີດຄັ້ງທໍາອິດ ("ການຖອຍກັບ" ເຄືອນ). ໃນກໍລະນີນີ້ເສັ້ນຄໍ, ຊຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຕ້ານທານ.

ກາຜົກຜັນຫົວແລະບ່າ  

ຜົກຜັນຮູບແບບຫົວແລະບ່າແມ່ນກົງກັນຂ້າມຂອງຫົວແລະບ່າ. ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂາລົງແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປີ້ນກັບກັນຂອງງົວເທິກ.

ຊັ້ນຄູ່ຂື້ນ

ຊັ້ນຄູ່ຂື້ນ ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂາຂື້ນ.  ເປັນຫນຶ່ງໃນຮູບແບບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.  ຮູບແບບປະກອບດ້ວຍສອງຈຸດສູງສຸດຕິດຕໍ່ຄ້າຍຄືກັນ (ຫຼືເກືອບ) ມີລະດັບຄວາມສູງກັບລະດັບປານກາງຜ່ານລະຫວ່າງພວກເຂົາ.  ເສັ້ນຄໍໄດ້ຖືກແຕ້ມຕາມທາງຂວາງຂອງແນວໂນ້ມໂດຍຜ່ານຈຸດຕ່ໍາສຸດຂອງຮ່າງ

ຮູບແບບໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນເມື່ອລາຄາພັງລົງມາເຖິງຈຸດຕ່ໍາກວ່າຂອງເສັ້ນຄໍ ຫຼັງຈາກປະກອບໃນບ່າທີສອງແລ້ວ.  ເມື່ອເກີດເຫດການນີ້ຂຶ້ນ, ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນຂາລົງ.  ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາສັ່ງຂາຍຈະຖືກວາງໄວ້ໃຕ້ເສັ້ນຄໍ.  ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເປົ້າຫມາຍການວັດແທກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຫົວແລະເສັ້ນຄໍ.  ໄລຍະຫາງນີ້ແມ່ນຢູ່ທີ່ປະມານເທົ່າໃດຂອງລາຄາຈະເຄື່ອນຍ້າຍຫຼັງຈາກທີ່ມັນເຂົ້າສູ່ເສັ້ນຄໍ.  ເມື່ອໃດຝ່າຝືນ, ເສັ້ນຄໍຈະໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຕ້ານທານ.  ການເຄື່ອນຍ້າຍຖອຍກັບແມ່ນຕ່າງກໍ່ເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນກັນ.  

ຊັ້ນຄູ່ລົງ

ປຸ່ມກົດຄູ່ແມ່ນກົງກັນຂ້າມຂອງຫົວແລະບ່າ. ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂາລົງແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປີ້ນກັບກັນຂອງງົວເທິກ.

ຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ 3 ຈຸດສູງສຸດ / 3 ຮ່າງ ຖືກເອີ້ນວ່າ ສາມຈຸດເທິງ / ລຸ່ມ. ການເທຣດຄວນຈະຄ້າຍຄືກັນ.  

ຮູບແບບແຜນມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຮູບແບບແຜນມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການພັກຊົວຄາວຂອງແນວໂນ້ມປະຈຸບັນ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຈະສືບຕໍ່.

ສາມຫລ່ຽມ

ຮູບແບບສາມຫລ່ຽມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງງ່າຍດາຍ. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອການເທຣດເປັນການເທຣດຜ່ານເຂົ້າໄປຈຸດເປົ້າໝາຍ. ການເທຣດ ໃນຮູບແບບສາມຫລ່ຽມແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງແລະຕ້ອງໃຊ້ປະສົບການ.

ມີ 3 ປະເພດຂອງຮູບແບບສາມຫຼ່ຽມ. ຮູບແບບ ສາມຫຼ່ຽມເຂົ້າໜົມປຽກປູນແມ່ນ ພິຈາລະນາເປັນຮູບແບບຂອງງົວເທິກເພື່ອຫຼຸດລົງສາມຫຼ່ຽມ - ຮູບແບບຂອງໝີ, ໃນຂະນະທີ່ສົມມາດຕາ - ວາງຕົວເປັນກາງ.

111.jpg

ໃນກໍລະນີຂອງ  ສາມຫຼ່ຽມສົມມາດຕາ, ບໍ່ມີງົວເທິກ ຫຼືຫມີຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ.  ເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນລາດຂຶ້ນແລະຕ້ານທານເສັ້ນລາດລົງຕ່ຳກ່ວາປະມານໜຶ່ງອົງສາ.  ການຝ່າຝືນອາດຈະຢູ່ໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ.  ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ແນ່ໃຈກໍ່ຄືວ່າໃນທີ່ສຸດກໍຈະເກີດຂຶ້ນ.  ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນຜົນໃຫ້ຫນຶ່ງອາດວາງຄໍາສັ່ງຊື້ເທິງສູງຕ່ໍາແລະລຸ່ມຕ່ໍາກວ່າແຖວສູງກ່ວາ.  ໃນເມື່ອຫນຶ່ງອໍເດີຖືກຍົກເລີກ, ມັນຈະຍົກເລີກຕົວອື່ນໆ.  

ຮູບສາມຫຼ່ຽມທີ່ສູງຂື້ນ   ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ງົວເທິກກຳລົງເຂັ້ມແຂງຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີການຄຸ້ມຄອງເພື່ອຊຸກດັນໃຫ້ລາຄາສູງເຖິງລະດັບ ຫນຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ຫມີອອ່ນຕົວ ລົງແລະເຮັດໃຫ້ລາຄາສູງຂື້ນ.  ເສັ້ນແນວຕ້ານແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ຫຼືຕາມເສັ້ນນອນແລະເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນກຳລັງ ລາດຂຶ້ນ.  ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫ່ຍ, ແຕ່ຕອນນີ້, ລາຄາຈະແຕກແຍກອອກຈາກຄວານຕ້ານທານທີ່ຜ່ານມາ.  ກໍານົດຄໍາສັ່ງຊື້ທີ່ຢູ່ເໝືອເສັ້ນແນວຮຸກແລະຕ່ໍາກວ່າເສັ້ນສູງຂຶ້ນ.

ຮູບສາມຫຼ່ຽມທີ່ຫຼຸດລົງ   ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ງົວເທິກກຳລົງເຂັ້ມແຂງຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີການຄຸ້ມຄອງເພື່ອຊຸກດັນໃຫ້ລາຄາລົງເຖິງລະດັບຫນຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ຫມີອອ່ນຕົວ ລົງແລະເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງ.  ເສັ້ນແນວຕ້ານມີການລາດລົງໄປແລະເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຂ້ອນຂ້າງພຽງຫຼືແນວນອນ.  ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫ່ຍ, ແຕ່ຕອນນີ້, ລາຄາຈະແຕກແຍກອອກຈາກການສະໜັບສະໜຸນ ທີ່ຜ່ານມາ.  ກໍານົດຄໍາສັ່ງຊື້ຕ່ໍາກວ່າເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນແລະເໝືອຈຸດຕ່ໍາກວ່າ

ທຸງແລະທຸງຊາດ

 22.gif

ທຸງຊາດແລະທຸງເປັນຮູບແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະສັ້ນຊິ່ງເປັນຮູບແບບທີ່ນ່າເຊືອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ຈະແຈ້ງດ້ວຍໄລຍະການສັງລວມບັນຊີ.  ທຸງປະກອບດ້ວຍ 2 ເສັ້ນແນວໂນ້ມຂະຫນານ (ສະຫນັບສະຫນູນແລະຕ້ານທານ) ຄ້ອຍຕໍ່ຕ້ານແນວໂນ້ມທີ່ຜ່ານມານັ້ນ.  ທຸງຊາດປະກອບດ້ວຍສອງເສັ້ນແນວໂນ້ມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນທາງກ້ວາງແລະບັນຈົບກັນ ແລະເປັນຮູບສາມຫຼ່ຽມສົມມາດຕາໃນໄລຍະສັ້ນ.

ໃຫ້ເທຣດທຸງສະເໝີແລະ ທຸງຊາດ ໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມທີ່ຜ່ານມາ ການວາງຄໍາສັ່ງຊື້ເໜືອແນວຕ້ານທານ (ສໍາລັບຂາຂື້ນ) ຫຼືເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນ (ສໍາລັບຂາລົງ).

ໄມ້ຫລິ້ມ

ເວດຈມີຫຼວງຫຼາຍຄ້າຍຄືກັນກັບສາມຫຼ່ຽມ. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນແມ່ນວ່າ ເວດຈ ມີຄວາມລາດຊັນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ແນວໂນ້ມທີ່ຜ່ານມາ.

 ເວດຈເພີ່ມຂຶ້ນ  ຈະເກີດຂື້ນໃນເມືອລາຄາສັງລວມລະຫວ່າງຂາຂຶ້ນເສັ້ນລາດ ສະຫນັບສະຫນູນແລະເສັ້ນຕ້ານທານ.  ຖ້າຫາກວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຮູບແບບເວດຈຫຼັງຈາກຂາຂື້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວເປັນຮູບແບບ ປີ້ນກັບກັນຂອງໝີ.  ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນຊ່ວງຂາລົງ, ກໍ່ອາດສົ່ງສັນຍານຕໍ່ເນື່ອງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍລົງ.  

 ເວດຈຫຼຸດລົງ  ຈະເກີດຂື້ນໃນເມືອລາຄາສັງລວມລະຫວ່າງຂາລົງເສັ້ນລາດ ເສັ້ນຕ້ານທານແລະສະຫນັບສະຫນູນ.  ຖ້າຫາກວ່າການຫຼຸດລົງຮູບແບບເວດຈຫຼັງຈາກຂາລົງ, ປົກກະຕິແລ້ວເປັນຮູບແບບ ປີ້ນກັບກັນຂອງງົວເທິກ.  ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນຊ່ວງຂາຂື້ນ, ກໍ່ອາດສົ່ງສັນຍານຕໍ່ເນື່ອງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂື້ນ.  

ຮູບສີ່ແຈສາກ  

ຮູບສີ່ແຈສາກ  ອະທິບາຍຮູບແບບລາຄາທີ່ສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ຖືກກັນເປັນໄລຍະເວລາດົນນານ.  ຄູ່ສະກຸນເງິນຍ້າຍໃນຊ່ວງໃກ້ຊິດ, ຫາການສະຫນັບສະຫນູນຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ແລະກົດປຸມຕ້ານທານຢູ່ທາງເທິງຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ.  ລາຄາກໍຈະແຕກອອກຈາກການຄ້າ ຂ້າງນີ້.  ການຝ່າຝືນສ່ວນໃຫ່ຍຈະແນວໂນ້ມປິ້ນກັບກັນ, ຖ້າຫາກວ່າແນວໂນ້ມທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນງົວເທິກແລະເປັນຂາລົງ, ຖ້າຫາກວ່າແນວໂນ້ມທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໝີ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮູບສີ່ແຈສາກສາມາດກາຍເປັນຮູບແບບປີ້ນກັບກັນໄດ້.  

ข่าวล่าสุด

เทรดเดอร์กำลังรอประกาศต่างๆของสกุลเงิน USD

สหรัฐอเมริกาจะประกาศระดับยอดค้าปลีกและยอดค้าปลีกหลักในวันที่ 13 กันยายน เวลา 15.30 น.

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB อาจทำให้ค่าเงินยูโร อ่อนค่าลง

ธนาคารกลางยุโรปจะประกาศอัตราดอกเบี้ยและประกาศนโยบายทางการเงินในวันที่ 12 กันยายน เวลา 14:45 น. ตามเวลา MT หลังจากนั้นนาย

ข้อมูลทางเศรษฐกิจอาจหนุนค่าเงิน GBP

สหราชอาณาจักรจะประกาศการเติบโตของ GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันที่ 9 กันยายน เวลา 11.30 น. ตามเวลา MTการเติบโตของ

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera