ເຄື່ອງມື fibonacci

ເຄື່ອງມື fibonacci

ເຄື່ອງມື Fibonacci ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ສະເຫມີໂດຍນັກເທຣດ Forex.  ທ່ານຄວນຮູ້ພວກເຂົ້າເໝື່ອນກັນກັບສິບນິ້ວມືຂອງທ່ານນັບຕັ້ງແຕ່ການວິເຄາະຈໍານວນຫຼາຍນໍາ ໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອລະບຸການສະຫນັບສະຫນູນແລະຕໍ່ຕ້ານລະດັບຫຼືການຄາດຄະເນຂອບເຂດທ່າແຮງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ.

ກ່ອນທີ່ຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື Fibo, ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແນະນໍາຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດໃນອັດຕາສ່ວນ Fibo - Leonardo Fibonacci. ຢູ່ໃນປຶ້ມຂອງລາວ  “Liber Abaci” (1202), ນັກວິຊາການສຶກສາການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງກະຕ່າຍໂດຍສະເພາະໃນລັກສະນະລຽງຕາມລໍາດັບ.  ລາວໄດ້ຄົ້ນພົບຕົວເລກແບບງ່າຍດາຍຈໍານວນໜຶ່ງ (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ແລະອື່ນໆ  ທຸກໝາຍເລກໃນລໍາດັບນີ້ຄືຜົນລວມຍອດຂອງສອງຕົວບໍ່ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ປະເສີດສຸດແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງຈໍານວນຕົວເລກດັ່ງກ່າວກົງກັນກັບອັດຕາສ່ວນທໍາມະຊາດຂອງສິ່ງຕ່າງໆໃນໂລກນີ້.  ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕະຫຼາດມັກຈະສອດຄ່ອງກັບອັດຕາສ່ວນ Fibonacci.

ອັດຕາສ່ວນ Fibo ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ 161.8% (89/55 = 1.618 - "ອັດຕາສ່ວນທອງຄຳ"), 61.8% (55/89 = 0.618), ແລະ 38.2% (ມາຈາກການກະໂດດຂ້າມ 1 ລໍາດັບໃນພາກສ່ວນນັ້ນ ເຊັ່ນ 55/144 = 0.382) .  ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງມືຫຼວງຫຼາຍຂອງ Fibonacci ໃນຊ່ອງທາງການເທຣດຂອງທ່ານ: ການປັບຄ່າການຂະຫຍາຍຕົວ, ພັດລົມ, ສ່ວນໂຄ້ງ ແລະໂຊນຂອງເວລາ.  ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນຂອງ Fibo.

ລະດັບຂອງ Fibonacci ແມ່ນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍເພາະວ່າ:

ພວກມັນແມ່ນຕົວເລກທາງເລ ຂາ ຄະ ນິດ - ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດ....

ພວກມັນເປັນຈຸດອ້າງອີງລາຄາທີ່ເປັນຮູບປະທຳ (ພວກມັນຈະຍ້າຍຫົວຂໍ້ຖ້າ ຫາກວ່ານໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ).

ໃນບັນດາເຄື່ອງມື Fibonacci ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ສໍາລັບເທຣດເດີກໍາລັງເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ຂອງ Fibo ແລະການຂະຫຍາຍຂອງ Fibo (ຫຼືຍັງເອີ້ນວ່າສ່ວນຂະຫຍາຍ).  

ການປັບຄ່າຂອງ Fibonacci

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການປັບຄ່າຂອງລະດັບ Fibo ແມ່ນເພື່ອກໍານົດຂະຫນາດຂອງການແກ້ໄຂທີ່ອາດມີຕໍ່ແນວໂນ້ມຕົ້ນຕໍ.  

ວິທີການໃຊ້ເຄື່ອງມືການປັບຄ່າ Fibo ໃຫ້ເຂົ້າກັບຕາຕະລາງແນວໃດ?

ເລືອກເຄື່ອງມື 'ການປັບຄ່າ Fibonacci ' ແລະແຕ້ມເສັ້ນແນວໂນ້ມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຈຸດສູງສຸດ 2 ຈຸດຂອງແນວໂນ້ມ.  ສໍາລັບແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ, ທ່ານຈະແຕ້ມເສັ້ນນີ້ຈາກຕ່ຳສຸດໄປຮອດສູງສຸດ.  ສໍາລັບແນວໂນ້ມຂາລົງ, ທ່ານຈະຕ້ອງການແຕ້ມເສັ້ນຈາກຈຸດສູງສຸດໄປຕ່ຳສຸດ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນເສັ້ນແນວໂນ້ມ 9 ເສັ້ນຈະສະແດງເສັ້ນແນວໂນ້ມໂດຍອັດຕະໂນມັດຕັດ ກັບເສັ້ນແນວໂນ້ມທີ່ລະດັບ Fibonacci ຂອງ 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% ແລະ 423,6% (ອັດຕາສ່ວນ Fibonacci ທີ່ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ).  

ເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວສະຫນັບສະຫນູນແລະຄວາມຕ້ານທານ: ລາຄາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລວມຕົວຢູ່ໃກ້ລະດັບການເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະແກ້ໄຂຈະສິ້ນສຸດລົງ (ແລະແນວໂນ້ມໂດຍລວມຍັງຄົງກັບມາ) ຫຼືຍັງຈະສືບຕໍ່ (ລາຄາຢຸດເປັນຫນຶ່ງຂອງລະດັບ ການປັບຄ່າແລະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫນ້າຕໍ່ໄປ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃຫ້ເຖິງ 50 % ຫຼັງຈາກທີ່ລະດັບ 382%).  ຖ້າຫາກວ່າລາຄາປັບຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 61.8% ຂອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ (ຢູ່ບົນພື້ນຖານປິດບັນຊີ), ອັດຕາເດີມພັນຈະໄປເຖິ່ງຂໍ້ບັນລຸໃນ ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງແນວໂນ້ມເສັ້ນໄດ້.  ລະດັບການປັບຄ່າ 50% ແມ່ນລະດັບການກຳນົດເບິ່ງແລະການຕິດຕາມກວດ ກາຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະເປັນເຂດພື້ນທີ່ທົ່ວ ໄປທີ່ຈະຊື້ໃນລະຫວ່າງການປັບຄ່າຂອງແນວໂນ້ມ ຂາຂື້ນຫຼືຂາຍໄດ້ຫາກວ່າມີການປັບຕົວຫຼຸດລົງ.  

ໃນຂະນະທີ່ວາງແຜນລະດັບ Fibo, ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານຄວນນໍາໃຊ້ເຄັບລັບທີ່ແນະນໍາຂ້າງເທິງ / ລຸ່ມຂອງ ແຜ່ນທຽນເພື່ອຫາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ.

ທ່ານອາດຈະນໍາໃຊ້ Fibonacci ໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າຫາກວ່າລະດັບ Fibo ໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາບັນຈົບກັນ, ລະດັບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂື້ນ.  

ມີ 2 ວິທີໃນການເທຣດໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ການປັບຄ່າ Fibo:  

1. ຄວາມດຸດັນ

ເພື່ອການເທຣດຢູ່ໃນລະດັບ Fibo. ຖ້າຫາກວ່າຕະຫຼາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງຈິງຈັງໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈະມີການເປີດຕໍາແຫນ່ງທຽມກັບແນວໂນ້ມທີ່ກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍລະດັບ Fibo ຕໍ່ໄປ.  

2. ການອະນຸລັກໄວ້

ລໍໃຫ້ລາຄາປັບຕົວລົງຈາກລະດັບ Fibo ໄປໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມຕົ້ນຕໍ.  ລາຄາບໍ່ໄດ້ຕິດກັນສະເຫມີໄປໃນລະດັບ Fibo.  ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ Fibo ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຂອງແນວຮັບ / ຕ້ານທານ.  ຕ້ອງມີສັນຍານຢັ້ງຢືນຢູ່ໃນຈຸດ C ກ່ອນເປີດຕໍາແຫນ່ງໃດໜຶ່ງ.  

ລະວັງ! Fibo ສາມາດລໍ້ລວງໄດ້ ...

ການປັບຄ່າ Fibo ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ 100%.  ມັນເກີດຂຶ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານວາງແຜນໃຫ້ເຂົາບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ເທຣດເດີໃຊ້ຂໍ້ຢືນຢັນ Fibo ທ່ານຄວນຄລິກ   ລິ້ງນີ້  ).  ລະດັບ Fibo ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານຄຶດຫາຜົນກໍາໄລສູງສຸດ ຈຸດເຂົ້າ/ອອກ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບໃດໆ.  ເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປັບຄ່າຂອງ Fibonacci ໃນການເທຣດທີ່ ປະສົບຜົນສຳເລັດຮ່ວມກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ສູງຂື້ນ.

ພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ Fibo ກັບເສັ້ນແນວໂນ້ມ. ແຕ້ມເສັ້ນແນວໂນ້ມແລະເຮັດເຄື່ອງໝາຍການປັບຄ່າຂອງ Fibo. ໃນຈຸດຕັດກັນຂອງເຄື່ອງມືທັງສອງນີ້, ທ່ານອາດຈະຊອກຫາຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດ.

ຖ້າຫາກວ່າຄ່າສເລ່ຍຢູ່ທີ່ 200 ເທີມທີ່ສອດຄ່ອງກັບການປັບຄ່າ Fibonacci  50%  ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ດີສໍາລັບການຫາກໍາໄລຫລືເຂົ້າສູ່ການຕະຫຼາດໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມຕົ້ນຕໍ.  

ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດສົມທົບກັບເຄື່ອງມືການປັບຄ່າ Fibo ກັບຮູບແບບເຊິ່ງທ່ຽມ.  ລອງຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າມື້ຫນຶ່ງທ່ານຈະເຫັນລາຄາຄວາມຄືບຫນ້າຂອງລາຄາທຽນໄຂທີ່ເກີດຂື້ນແລະປິດໃກ້ລະດັບ Fibo.  ທ່ານກຳລົງງົງຢູ່ ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ, ບໍ່ວ່າຈະມີຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວອີກຫຼືບໍ່.  ລໍຖ້າຈົນກ່ວາມີການສ້າງແທ່ທຽມທັດຕໍ່ໄປໃກ້ກັບລະດັບ Fibo.  ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນ Doji - "ເທີຍທີ່ສົມບູນສຸດ" ທີ່ບອກທ່ານວ່າແນວໂນ້ມຂື້ນກຳລົງຈະໝົດລົງ - ອັດຕາເດີນພັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການຊຸມນຸມຈະບໍ່ເກີດຂື້ນຕໍ່.  ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍານດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານສາມາດດຳເນີນການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງ ຜົນກຳໄລຂອງທ່ານໄດ້.  ຕົວຈິງແລ້ວ, ຮູບແບບທຽມແບບກັບລາຍການທີ່ຖັດຈາກລະດັບ Fibonacci ກໍ່ນ່າຈະໝາຍເຖິງການດຳເນີນການດ້ານລາຄາຈະເປັນໄປໄດ້ໃນທິດທາງໃໝ່.

ນອກເໜືອຈາກການປັບຄ່າ Fibo, ມີເຄື່ອງມື Fibonacci ທີ່ມີປະໂຫຍດອີກຕົວໜຶ່ງທີ່ທ່ານຄວນໃຫ້ຄວາມຮັກແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບ - ການຂະຫຍາຍຕົວ Fibo ເພື່ອລະບຸລະດັບການປອດໄພທີ່ມີກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ  ຫາກຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການເທຣດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງທີ່   ບົດຄວາມນີ້.

ข่าวล่าสุด

เทรด EUR: รอข่าวจาก ECB

รายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของ ECB จะออกมา ณ เวลา 14:30 น. ตามเวลา MT ในวันที่ 16 มกราคม

การซื้อขาย GBP ตามข่าว

CPI รายปีของอังกฤษจะออกมา ณ เวลา 11:30 น. ตามเวลา MT ในวันที่ 15 มกราคม5

USD จะร่วงลงตาม CPI ที่ลดลงหรือไม่?

ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนของอเมริกาจะประกาศ ณ เวลา 15:30 ตามเวลา MT ในวันที่ 14 มกราคม

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera