Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo (Ikh) ເປັນຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນ.  ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນທິດທາງຂອງທ່າອ່ຽງທີ່ໂດດເດັ່ນ; ເສັ້ນຂອງມັນອາດຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມຕ້ານທານ; ແລະຊ່ອງກັບໄວ້ຂອງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະເຫັນພາບໂມເມັ້ນຕັມ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງແນວໂນ້ມ.  ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວກ່ອນ, Ichimoku Kinko Hyo ອາດເບິ່ງເປັນຕາຂົ່ມຂູ່ແລະບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ແຕ່ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈວິທີອ່ານມັນແລ້ວ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າຂໍ້ມູນແລະສັນຍານທີ່ມີໃຫ້ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ.  ໃນບົດແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ພວກເຮົາຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບເສັ້ນ Ichimoku ທີ່ສ້າງສັນຍານການເທຣດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Kumo-cloudsແລະ lags.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍວິທີການວິເຄາະຕະຫຼາດດ້ວຍເຄື່ອງມືດ້ານ ວິຊາການທີ່ດີທີ່ສຸດ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ພວກເຮົາຈັດ "ເບິ່ງທີ່ຕາຕະລາງຢູ່ໃນ equilibrium" (ແປຕາມຕົວອັກສອນຂອງປະໂຫຍກທີ່ວ່າ Ichimoku Kinko Hyo).  

ອົງປະກອບຂອງ Ichimoku

Kijun Sen (ເສັ້ນສີຟ້າ, ເສັ້ນຕົ້ນຕໍ): ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຊີ້ວັດ Ichimoku Kinko Hyo, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກໄລຍະກາງຂອງໂມເມັ້ນຕຳ.  ການຄິດໄລ່ໂດຍສະເລ່ຍສູງທີ່ສຸດແລະຕ່ໍາທີ່ສຸດໃນຮອບໄລຍະ 26 ງວດທີ່ຜ່ານມາ.  ໃນຂໍ້ກໍານົດຈັດວາງ, ຈະເຮັດເຄື່ອງໝາຍກາງຂອງລະດັບໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ 26 ທຽນໄຂ.  

Tenkan Sen (ເສັ້ນສີແດງ, ເສັ້ນແປງ): ເປັນເສັ້ນປ່ຽນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຈາກການສະເລ່ຍສູງທີ່ສຸດແລະຕ່ໍາສຸດໃນຮອບ 9 ງວດທີ່ຜ່ານມາ.  ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຊ່ວງໄລຍະກາງຂອງທຽນໄຂ 9 ອັນທີ່ຜ່ານມາ.  

Chikou Span (ເສັ້ນສີຂຽວ): ເປັນເສັ້ນທີ່ຫຼັງ, ເສັ້ນຊັກຊ້າ.  ລາຄາປິດຂອງມັນສາມາດຫາໄດ້ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍໄປທາງຊ້າຍໄລຍະທີ່ 26 ງວດ.  ຄິດວ່າມັນເປັນການທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິ່ງສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນແລ້ວ, ເຊັ່ນກັບມາທາສີໃໝ່.  

Senkou Span (ສາຍສີສົ້ມ): ເສັ້ນ Senkou ທໍາອິດ ແມ່ນສະເລ່ຍຂອງ Tenkan Sen ແລະ Kijun Sen ເພື່ອດັນຂື້ນໃນໄລຍະ 26 ງວດລ່ວງຫນ້າ.  ເສັ້ນ Senkou ຄັ້ງທີສອງແມ່ນສະເລ່ຍທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະຕ່ໍາສຸດໃນຮອບ 52 ງວດທີ່ຜ່ານມາແລະຖືກວາງແຜນລ່ວງໜ້າ 26 ງວດ.

Kumo (cloud): ເປັນພື້ນທີ່ຮົ່ມລະຫວ່າງທັງສອງເສັ້ນ Senkou Span.  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຮັບຮູ້ວ່າເປັນລາຄາທີ່ນ້າສົນໃຈ. ລາຄາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍ້ອນກັບໄປຫາເສັ້ນຂອບເຊິ່ງເປັນລະດັບທີ່ເປັນທາງການຂອງລາຄາ.  ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ລາຄາມັກຈະທົບທວນລະດັບທີ່ມັນທົດສອບກ່ອນຫນ້ານີ້.  

ວິທີການເທຣດກັບອົງປະກອບ Ichimoku  

ໃນປັດຈຸບັນ, ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຊິ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຫຼາຍຂື້ນ

ເສັ້ນ Equilibrium (Kijun-Sen ແລະ Tenkan-Sen)

ເສັ້ນສົມດຸນສາມາດສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມທີ່ປັດຈຸບັນໄດ້.  ຊ່ອງຈັດຂໍ້ມູນເປັນຕົວຊີ້ວັດທິດທາງໃນອະນາຄົດຂອງແນວໂນ້ມ.  ເສັ້ນຕັດເປັນສັນຍານເພື່ອກໍານົດຂອງການປີ້ນກັບຂອງຕະຫຼາດ.  

ສັນຍານການເທຣດ Kijun-Sen

 ຕົວໝີ  ສັນຍານການເທຣດເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ລາຄາຂ້າມເສັ້ນຕັດ Kijun-Sen ຈາກເທິງລົງລຸ່ມ.

 

1_1.jpg

ຄວາມອ່ອນແອຂອງສັນຍານໝີແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດເມື່ອເສັ້ນຕັດຢູ່ຂ້າງເທິງ Kumo

1_2.png

ສັນຍານໂຕໝີແມ່ນເກີດຂື້ນໃນເມື່ອຈຸດຕັດຢູ່ຂ້າງໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນໄດ້

1_3.png

ສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນເກີດຂື້ນໃນເມື່ອຈຸດຕັດຕ່ໍາກວ່າຊ່ອງເມກ

 ງົວເທີກ  ສັນຍານການເທຣດເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອທີ່ລາຄາຕັດກັບ Kijun-Sen ຈາກທາງລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ  

2_1.png

ສັນຍານງົວເທີກອ່ອນແອເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຈຸດຕັດກັນຕ່ໍາກວ່າຊ່ອງເມກ

2_2.png

ສັນຍານປານກາງຂອງງົວເທິກແມ່ນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເມື່ອມີເສັ້ນຕັດກັນຂ້າງໃນ Kumo

4_3.png

ສັນຍານງົວເທິກທີ່ເຂັ້ມແຂງເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອຈຸດຕັດກັນຢູ່ຂ້າງເທິງກ່ອນເມກ.

 Tenkan Sen ເປັນສັນຍານການເທຣດ

 ໂຕໝີ ສັນຍານແມ່ນເກີດຂື້ນເມື່ອ Tenkan Sen ຕັດກັນຈາກເທິງລົງຫາເສັ້ນ Kijum Sen.  

4_1.png

ສັນຍານໂຕໝີທີ່ອ່ອນແອເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຈຸດຕັດກັນຕ່ໍາກວ່າຊ່ອງເມກ

4_2.png

ສັນຍານໂຕໝີປານກາງເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອມີຈຸດຕັດກັນພາຍໃນກ່ອນເມກ

4_3.png

ສັນຍານໂຕໝີທີ່ເຂັ້ມແຂງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຈຸດຕັດກັນຕ່ໍາກວ່າຊ່ອງເມກ

ງົວເທີກ ສັນຍານແມ່ນເກີດຂື້ນໃນເມື່ອ Tenkan Sen ຕັດກັນກັບ Kijum ຈາກທາງລຸ່ມຂື້ນເທິງ. 

3_1.png

ສັນຍານງົວເທີກອ່ອນແອເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຈຸດຕັດກັນຕ່ໍາກວ່າຊ່ອງເມກ

3_2.png

ສັນຍານໂຕໝີປານກາງເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອມີຈຸດຕັດກັນພາຍໃນກ່ອນເມກ

3_3.png

ສັນຍານງົວເທິກທີ່ເຂັ້ມແຂງເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອຈຸດຕັດກັນຢູ່ຂ້າງເທິງກ່ອນເມກ.

Kumo (Cloud) ສັນຍານການເທຣດ

ເສັ້ນຂອບແດນຕິດຂອງພື່ນທີ່ (Senkou Spans)ມີຄວາມຕ້ານທານແລະ ເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີ.  

ແບນດວີດຂອງພື້ນທີ່ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ວັດມາດຕະການພິສູດຂອງການເຫນັງຕີງຕະຫຼາດ.  ຍິ່ງມີພື້ນທີ່ກ່ວາງຂື້ນ, ຍິ່ງມີການເຫນັງຕີງຫຼາຍຂື້ນແລະຄວາມແນ່ນອນຫນ້ອຍລົງ ຕໍ່ທິດທາງລາຄາໃນອະນາຄົດທີ່ ພວກເຮົາມີ.  ຈໍາກັດ, ແຄບຂອງພື້ນທີ່ເປັນສັນຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າຕະຫຼາດຢູ່ໃນດ້ານຂ້າງ.  

ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ Kumo ເພື່ອລະບຸທິດທາງຂອງທ່າອ່ຽງທີ່ໂດດເດັ່ນ.  ຖ້າຫາກວ່າລາຄາແມ່ນສູງກ່ວາຄາວ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໂນ້ມຂື້ນລົງຂອງລາຄາຍັງຢູ່ ໃນຂອບເຂດແລະມີໂອກາດຊື້ຫຼາຍຂື້ນ.  ຖ້າຫາກວ່າລາຄາຕ່ໍາກວ່າຄາວ, ຕ້ອງດຳເນີນການໃນໄລຍະສັ້ນແທນໄລຍະຍາວ.  ໃນພື້ນທີ່ຄາວຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວສະຫນັບສະຫນູນ / ຕໍ່ຕ້ານ.  

ການບິດ (crossovers) ຂອງຊ່ວງ Senkou (ເສັ້ນທີ່ປະກອບເປັນ Kumo) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອກໍານົດຂອງຈຸດປີ້ນກັບໄດ້.

bearish_strong.png 

ສັນຍານໂຕໝີເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອ Senkou Span A ຕັດກັນຈາກເທິງລົງຫາ Senkou Span B - ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ໃນເມື່ອປ່ຽນຄາວຈາກງົວເທິກໄປຫາໝີຍິ່ງໄດ້ຜົນປະໂຫຍກດ.  ສັນຍານໂຕໝີທີ່ເຂັ້ມແຂງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຈຸດຕັດກັນຕ່ໍາກວ່າຊ່ອງເມກ

bullish_strong.png

ສັນຍານການເທຣດຂອງງົວເທີກເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອ Senkou Span A ຕັດກັນຈາກທາງລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ Senkou Span B - ອີກດ້ານໜື່ງ, ໃນເມື່ອປ່ຽນຄາວ ຈາກໂຕໝີໄປຫາງົວເທີກຍິ່ງເປັນປະໂຫຍດ.  ສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງໂຕໝີເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອລາຄາຕ່ໍາກວ່າຄາວ (ດັ່ງເປັນຮູບພາບນີ້).  

ບາງສັນຍານປະກົດຕົວຂື້ນໃນເມື່ອລາຄາຕົກລົງມາຈາກຄາວ Cloud ໃນສູ່ນອກ.

price breaks above kumo.png

ສັນຍານງົວເທີກເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອລາຄາເຄື່ອນຂຶ້ນແລະຕົກລົງເສັ້ນຂອບດ້ານເທີງຂອງ Kumo

price breaks below kumo.png

ສັນຍານໂຕໝີເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອລາຄາຕົກລົງແລະເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຕ່ໍາລົງຂອງ Kumo

Chinkou Span ສັນຍານການເທຣດ

ຖ້າຫາກວ່າ Chinkou Span ຕັດກັບລາຄາຈາກຂ້າງລຸ່ມຂື້ນເທິງ, ທ່ານຄວນຊື້.  ໃນເວລາດຽວກັນ, ທ່ານຄວນສັງເກດເບິ່ງທີ່ລາຄາໃນປະຈຸບັນຢ່າງໃກ້ຊິດວ່າໄດ້ມີ ການພົວພັນກັບ Cloud: ສັນຍານງົວເທີກທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນເມື່ອລາຄາຢູ່ເໜືອຄາວ; ສັນຍານເປັນກາງຖ້າຫາກວ່າລາຄາຢູ່ໃນຄາວ, ແລະຄວາມອ່ອນແອໃນເມື່ອລາຄາຕ່ໍາກວ່າ Cloud.  ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າສັນຍານຈະດີພໍໃນເມື່ອ Chinkou Span ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານທຽນໄຂ.

ທີ່ນີ້ພວກເຮົາມີຕົວຢ່າງຂອງສັນຍານງົວເທີກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ທົດລອງຕອບວ່າເປັນຫຍັງມັນຈິ່ງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ:

Chinkou goes above price.png

ຖ້າຫາກ Chinkou Span ຕັດລາຄາຈາກເທິງລົງລຸ່ມ - ທ່ານຄວນຂາຍ.  ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຄວນສັງເກດເບິ່ງຕຳແໜ່ງຂອງລາຄາໃນປະຈຸບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Cloud: ສັນຍານຂອງໝີແມ່ນເຂັ້ມແຂງ, ຖ້າຫາກວ່າລາຄາຕ່ໍາກວ່າຄາວ; ສັນຍານປານກາງເກີດຂຶ້ນເມື່ອລາຄາຢູ່ພາຍໃນ Cloud ແລະສັນຍານອ່ອນແອປະກົດຂື້ນໃນເມື່ອລາຄາສູງກ່ວາ Cloud.

ການຟື້ນຕົວຂອງ Chinkou Span ຈາກລາຄາແມ່ນສັນຍານຂອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ, ທີ່ນີ້ Chinkou Span ຫົດຕົວຈາກລາຄາໄປສູ່ສັນຍານຂື້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Continuation.png

 

 

ข่าวล่าสุด

โอกาสที่น่าติ่นเต้นในการเทรดสกุล EUR

ธนาคารกลางยุโรปจะมีการแถลงข่าวเวลา 15:30 น. ตามเวลาประเทศในวันที่ 13 ธันวาคม

เทรด USD ตามประกาศสำคัญ

สหรัฐฯจะประกาศการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือที่เรียกว่า non-farm payrolls หรือ NFP ในวันที่ 7 ธันวาคม เวลา MT 15:30 น.

โอกาสในการเทรดสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

ธนาคารกลางแคนาดาจะประกาศอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา MT 17.00 น.

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera