รูปแบบของแท่งเทียนกลับตัว

รูปแบบของแท่งเทียนกลับตัว

ด้านล่างนี้คุณจะสามารถดูรูปแบบและคำอธิบายของรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่พบได้บ่อยที่สุด

รูปแบบกระทิง

รูปแบบการกลับตัวขาขึ้นปรากฏขึ้นที่ส่วนท้ายของขาลงและส่งสัญญาณการกลับตัวของราคากลับหัวขึ้นด้านบน

Hammer รูปแบบแท่งเทียน-A 1 สามารถส่งสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงระดับล่างหรือแนวรับ แท่งเทียนมีเงาอยู่ด้านล่างซึ่งควรมีความยาวอย่างน้อยสองเท่าของเนื้อเทียน ค้อนเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นสีของขาขึ้นสัญญาณก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีก

ค้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและจดจำได้ง่าย พวกมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าหมีจะสามารถดึงราคาลงมาสู่ระดับต่ำสุดใหม่ แต่พวกมันก็ไม่สามารถครองตำแหน่งได้นานและเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขายก็กลับแพ้การต่อสู้ให้กับผู้ซื้อ สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นหากค้อนเกิดขึ้นหลังจากราคาลดลงมานานแล้ว

молот.png

ยิ่งไปกว่านั้นสัญญาณซื้อจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้ามีค้อนตามด้วยแท่งเทียนที่ปิดเหนือราคาเปิดของแท่งเทียนที่อยู่ทางด้านซ้าย นี่คือลักษณะของค้อนที่มีอยู่บนแผนภูมิจริง:

2.png 

Morning star รูปแบบแท่งเทียน-A 3 หลังจากแท่งเทียนหมียาวๆแล้วเกิด gap ขาลง หมีเข้าควบคุมตลาด แต่พวกมันก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เทียนเล่มที่สองมีขนาดค่อนข้างเล็กและจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นสีของขาขึ้นจะยิ่งดี แท่งเทียนขาขึ้นที่สามจะเปิดขึ้นพร้อม gap ขาขึ้นแล้วปิดช่องว่างของ gap ขาลงก่อนหน้านี้ แท่งเทียนแท่งนี้มักจะยาวกว่าแท่งแรก

morning star.png

Gap ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นของรูปแบบนี้ แต่สัญญาณการกลับตัวจะรุนแรงขึ้นหากมีมันอยู่

4.png

Morning doji star รูปแบบแท่งเทียน-A 3 เกือบเหมือนก่อนหน้านี้ แต่แท่งเทียนแท่งที่สองคือโดจิ

morning cross.png

สัญญาณของรูปแบบนี้ถือว่ามีความแรงกว่าสัญญาณจากรูปแบบ "morning star" ธรรมดาๆ

Inverted hammer รูปแบบแท่งเทียน-A 1 แท่งเทียนมีเนื้อเทียนขนาดเล็กและมีเงาด้านบนซึ่งมีความยาวอย่างน้อย 2 เท่าของเนื้อเทียน

forex_candles2_01.png

ค้อนเป็นสีอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นสีของขาขึ้นสัญญาณก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น inverted hammer จะต้องมีการยืนยันขาขึ้นอยู่เสมอ  

7.png

Piercing line รูปแบบแท่งเทียน-A 2 แท่งเทียนแรกเป็นแท่งยาวขาลง แท่งที่สองเปิดขึ้นพร้อมกับมี gap ด้านล่างต่ำกว่าระดับปิดของแท่งแรก เป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่ปิดอยู่เหนือ 50% ของเนื้อเทียนแท่งแรก เนื้อเทียนทั้งสองควรจะมีความยาวพอสมควร

forex_candles2_27.png

รูปแบบแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการซื้อขายเริ่มต้นด้วยแรงกระตุ้นตลาดหมี ผู้ซื้อก็สามารถพลิกสถานการณ์และกลับมาได้เปรียบ สัญญาณมีความแรงปานกลาง 

9.png

Bullish harami รูปแบบแท่งเทียน-A 2 เนื้อเทียนเล่มที่สองนั้นจะอยู่ภายในเนื้อเทียนเล่มแรกอย่างสมบูรณ์และมีสีตรงกันข้าม

forex_candles2_02.png

โปรดสังเกตว่ารูปแบบ harami นั้นต้องการการยืนยันเสมอ: แท่งเทียนต่อไปนี้ควรมีขนาดใหญ่และเป็นขาขึ้น

10.png

Bullish harami cross รูปแบบแท่งเทียน-A 2 คล้ายกับ harami แต่ต่างกันที่วันสุดท้ายเป็น Doji

forex_candles2_20.png

คุณจะเห็นว่ารูปแบบนี้คล้ายๆกับรูปแบบ "morning doji star" เป็นอย่างมาก ตรรกะและความหมายก็คล้ายกัน

Bullish engulfing pattern รูปแบบแท่งเทียน-A 2 เทียนปรากฏขึ้นที่ส่วนท้ายของแนวโน้มขาลง แท่งแรกเป็นขาลง แท่งที่สองควรเปิดใต้ระดับต่ำสุดชของแท่งแรกและปิดเหนือระดับสูงสุดของแท่งแรก

bullish engulfing.png

รูปแบบนี้ก่อให้เกิดสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่งเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นนั้นกลืนสัญญาณขาลงได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งแท่งเทียนทั้งสองมีขนาดแตกต่างกันมากเท่าไร ก็ยิ่งมีสัญญาณซื้อมากเท่านั้น

13.png

Three white soldiers รูปแบบแท่งเทียน-A 3 มีชุดของแท่งเทียนขาขึ้น 3 แท่งที่มีเนื้อเทียนยาวๆ แท่งเทียนแต่ละอันควรเปิดภายในเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้า เกินครึ่งแท่งขึ้นไปจะดีมาก แท่งเทียนแต่ละแท่งปิดที่จุดสูงสุดใหม่ใกล้กับระดับสูงสุดของแท่งก่อนหน้า 

3 white soldiers.png

รูปแบบนี้มีความน่าเชื่อถือสูงมาก แต่ถึงกระนั้นก็การยืนยันในรูปแบบของแท่งเทียนสีขาวที่ปิดสูงกว่าหรือ gap ขาขึ้นก็ได้เช่นกัน  

รูปแบบการกลับตัวขาลง

รูปแบบการกลับตัวขาลงปรากฏในช่วงสิ้นสุดของขาขึ้นซึ่งหมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะลดลง

Shooting star รูปแบบแท่งเทียน-A 1 เนื้อเทียนมีขนาดเล็ก มีเงาด้านบนยาวๆซึ่งยาวกว่าเนื้อเทียนอย่างน้อย 2 เท่า

shooting star.png

เงาด้านบนยาวๆหมายถึงตลาดพยายามที่จะหาจุดที่เป็นแนวต้านและระดับอุปทาน แต่ขาขึ้นกลับถูกปฏิเสธโดยหมี แท่งเทียนจะเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็นสีของขาลง สัญญาณจะแรงกว่า 

Screenshot_1.png

Evening star รูปแบบแท่งเทียน-A 3 หลังจากแท่งเทียนขาขึ้นยาวๆก็จะมี gap ขาขึ้น วัวเข้าควบคุมตลาด แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก แท่งเทียนที่สองมีขนาดเล็กมากและเป็นสีอะไรก็ได้ แท่งเทียนหมีแท่งที่สามเปิดขึ้นพร้อมกับ gap ขาลง และปิด gap ขาขึ้นก่อนหน้านี้ แท่งเทียนแท่งนี้ปกติจะยาวกว่าแท่งแรก

evening star.png

จะดีกว่าเมื่อรูปแบบนี้มี gap แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขที่จำเป็น

18.png

Evening doji star รูปแบบแท่งเทียน-A 3 รูปแบบนี้คล้ายๆกับ “evening star” แต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่แรงกว่าเนื่องจากแท่งเทียนแท่งกลางเป็นโดจิ

bearish evening cross.png

สัญญาณของรูปแบบนี้ถือว่าแข็งแกร่งกว่าสัญญาณจากรูปแบบ evening star ธรรมดา

Hanging man รูปแบบแท่งเทียน-A 1 สามารถส่งสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น, ระดับบน หรือแนวต้าน แท่งเทียนมีเงาด้านล่างยาวๆซึ่งควรมีความยาวอย่างน้อยสองเท่าของเนื้อเทียน แท่งเทียนเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็นสีของขาลง สัญญาณจะแรงกว่า

1-01.jpg

รูปแบบต้องมีการยืนยันขาลงเพิ่มเติม สัญญาณการขายได้รับการยืนยันเมื่อมีแท่งเทียนหมีปิดใต้ราคาเปิดของแท่งเทียนด้านซ้ายของรูปแบบนี้

Dark cloud cover รูปแบบแท่งเทียน-A 2 แท่งเทียนแท่งแรกเป็นขาขึ้นและมีเนื้อเทียนยาวๆ แท่งที่สองควรเปิดเหนือราคาปิดของแท่งแรกอย่างมีนัยสำคัญ และปิดต่ำกว่า 50% ของเนื้อของแท่งแรก สัญญาณขายค่อนข้างแข็งแกร่ง

2-01.jpg

นี่คือตัวอย่างของรูปแบบนี้ในแผนภูมิ:

22.png

รูปแบบ Bearish engulfing รูปแบบแท่งเทียน-A 2 แท่งเทียนที่สองเป็นขาลง และควรจะเปิดเหนือราคาสูงสุดของแท่งแรกและปิดใต้ราคาต่ำสุดของมัน 

bearish engulfing.png

รูปแบบนี้สร้างสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่งเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาขาลงกลืนสัญญาณขาขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งแท่งเทียนทั้งสองมีขนาดแตกต่างกันมากเท่าไหร่ สัญญาณที่มีความแข็งแกร่งมากเท่านั้น

25.png

Bearish harami รูปแบบแท่งเทียน-A 2 เนื้อเทียนของแท่งที่สองนั้นอยู่ภายในเนื้อเทียนแท่งแรกอย่างสมบูรณ์และมีสีตรงกันข้าม

bearish harami.png

โปรดจำไว้ว่ารูปแบบ harami ต้องได้รับการยืนยันเสมอ: แท่งเทียนแท่งต่อไปนี้ควรมีขนาดใหญ่และเป็นขาลง 

27.png

Bearish harami cross รูปแบบแท่งเทียน-A 2 คล้ายกับ harami ความแตกต่างคือแท่งเทียนแท่งที่สองเป็นโดจิ

bearish cross harami.png

Three black crows รูปแบบแท่งเทียน-A 3 มีชุดของแท่งเทียน 3 แท่งที่มีเนื้อเทียนยาวๆ เทียนแต่ละอันจะเปิดขึ้นภายเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้าซึ่งต่ำกว่ากลางแท่ง แท่งเทียนแต่ละแท่งจะปิดที่จุดต่ำสุดใหม่ใกล้กับระดับต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า

3 crows.png

รูปแบบนี้มีความน่าเชื่อถือสูงมาก แต่ถึงกระนั้นการยืนยันในรูปแบบของแท่งเทียนขาลงที่ปิดต่ำกว่าหรือมี gap ขาลงก็ได้เช่นกัน

Screenshot_1.png

ข่าวล่าสุด

AUD: กำลังเป็นขาขึ้นแล้วใช่มั้ย?

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนภาคเอกชนของออสเตรเลียจะประกาศ ณ เวลา 02.30 น. ตามเวลา MT ในวันพฤหัสบดี

USD: ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีความมั่นใจเพียงพอหรือไม่?

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะประกาศ ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลา MT ในวันอังคาร

USD กำลังรอประกาศ flash manufacturing PMI

สหรัฐอเมริกาจะประกาศ flash manufacturing PMI ณ ในเวลา 16.45 น. ตามเวลา MT ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera