ເທຣດທີ່ຫວັງກຳໄລ

ເທຣດທີ່ຫວັງກຳໄລ

ມັນເປັນຮູບແບບການເທຣດທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຜູ້ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່. ເປັນປະເພດການເທຣດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈັງຫວະຂອງຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນການເທຣດຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການເທຣດທີ່ຫວັງຜົນກຳໄລແມ່ນຍ້ອນຮີບຟ້າວເຂົ້າໄປໃນການເທຣດຂອງຊ່ວງເວລາທີ່ຄືກຄັກທີ່ສຸດຂອງແຕ່ລະມື້, ຄວ້າຈໍານວນເງິນນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະອອກຈາກຕະຫຼາດທັນທີ.  ໃນຂະນະທີ່ຫາຜົນກຳໄລຈາກການເທຣດດຽວ ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຈຳນວນຈໍາກັດ, ເທຣດເດີສາມາດເພີ່ມທະວີກຳໄລຂອງຕົນໄດ້ໂດຍການດຳເນີນການເທຣດພີ້ມຂື້ນດັ່ງກ່າວທຸກມື້.  ແຕ່ນັກສກອດເຕີຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກຈຸດທີ່ຈະຢຸດເຊົາການເທຣດແບບກະທັນຫັນ ຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຍອດເງິນໃນບັນຊີເສຍໄວ້ເມືອກ້າວເຂົ້າສູ່ຊ່ວງທີ່ບໍ່ດີ.  

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງຮູບແບບການເທຣດນີ້ແມ່ນຜົນຕອບແທນເປັນໄປໄດ້ສູງ (ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມໄວແລະຊໍານິຊໍານານພຽງພໍທີ່ຈະດໍາເນີນການເທຣດຂອງທ່ານໄດ້ໃນໄລ ຍະເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ).  ອໍານາດຕໍ່ລອງອະນຸຍາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກສກອດເຕີມີປະລິມານພຽງເລັກນ້ອຍຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈະເກັບກ່ຽວຜົນກຳໄລຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ແຕ່ວ່າທ່ານຄວນລະວັງການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນຂະນະນໍາໃຊ້ອໍານາດຕໍ່ລອງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ.  ໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບການຍົກລະດັບຕົວເອງ.  ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບທ່ານ ອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.  ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເປັນປະເພດຕີຫຼືພາດຈາກການເທຣດ.  

ການຫົດຕົວບໍ່ເຫມາະສົມກັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບການເທຣດໃນສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມສ່ຽງສູງ.  

ປະເພດຂອງການເທຣດນີ້ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮູ້ໃນຄວາມເລິກຊິ່ງຂອງແຜນການເທຣດ; ທ່ານບໍ່ຄວນຄິດຫຼາຍເກີນໄປກັບຂັ້ນຕອນບໍລິຫານ; ທ່ານຄວນຈະເຂັ້ມແຂງຢ່າງເຕັມ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ.  

ຕົວຢ່າງຂອງເທຣດເດີ

Paul-Rotter.png

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕັ້ງໃຈໃນການເທຣດເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລ, ທ່ານອາດຈະສົນໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຄໍາແນະນໍາຈາກມືອາຊີບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດຕະຫຼອດເວລາ - Paul Rotter.  ມີລາຍງານເທຣດເດີຜູ້ໜຶ່ງວ່າໄດ້ສ້າງລາຍຮັບສູງເຖິ່ງ 65-78 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ໃນໄລຍະຫຼາຍກ່ວາ 10 ປີ ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍສັນຍາທີ່ມີສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Eurex.  

"ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ມີດຳເນີນການເທຣດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ບາງຄັ້ງສູງເຖິງ 100 ເທຣດຕໍ່ມື້. ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາ 3-5 ຕິດຕໍ່ໄປ ", ຈົ່ງລະວັງການປັບຂະໜາດຂອງພວກເຮົາ.  

ເຂົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເທຣດເກີນ?  ເຂົາກໍານົດເປົ້າຫມາຍປະຈໍາວັນສໍາລັບຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍ.  ກ່ອນທີ່ຈະຮີບເດີນເຂົ້າໄປໃນການເທຣດ, ເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດການຂາຍ, ການສູນເສຍສູງສຸດທີ່ເຂົາສາມາດໃຊ້ຕໍ່ມື້.  ລາວເອົາຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນໄປຕໍ່ຕ້ານກັບຕົວເອງ, ລາວໄດ້ປິດພວກເຂົາທັນທີ.  ລາວມັກຈະເວົ້າຕະຫຼອດວ່າ: "ໃນຖານະເປັນເທຣດເດີ, ທ່ານບໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນໃດໆ.  ມີຄວາມຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມທີ່ທ່ານມີ ຍິ່ງ ຍາກກ່ວາທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບມັນອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງສູນເສຍ. ".

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນໄລຍະທີ່ລາວເປັນຜູ້ຊະນະຂັ້ນຕອນລາວໄດ້ຮັບ ໃນການຮຸກຮານຢ່າງແທ້ຈິງ ລາວເອົາຄວາມສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ກ່ວາ, ແລະຂະຫຍາຍໄປໃນ ການສູນເສຍເວລາເທົ່ານັ້ນ.  ບາງຄັ້ງມັນຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, Paul Rotter ພະຍາຍາມໃຫ້ມີຜູ້ໃດຄົນໜຶ່ງຢູ່ຄຽງຂ້າງຍຂອງຕົນ,ວາງຕົວເປັນກາງ, ເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ປິດຊ່ອງທາງໃນເມື່ອ ລາວໄດ້ບັນລຸຂີດກໍານົດຂອບເຂດການ ຂາຍສະເໝີ.  

ການເທຣດຂອງລາວແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນທິດທາງໃດ, ລາວອີງຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະຂອງການຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ.  ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຊ່ອງທາງ, Paul Rotter ພະຍາຍາມກວດກາເບິ່ງບົດລາຍງານທາງເສດຖະກິດທີ່ກໍາລັງຈະຖືກເປີດເຜີຍທັງຫມົດ, ຂອງນັກການເມືອງທີມີອິດທິພົນແລະຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານກາງ - ຊິ່ງອາດຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ທາງລາຄາໄດ້ - ຈົນກ່ວາລາວໄດ້ຮັບພາບທີ່ຊັດເຈນຂອງຕະຫຼາດ .

ข่าวล่าสุด

NFP จะผลักดัน USD ขึ้นอีกครั้งมั้ย?

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะถูก ประกาศในวันพฤหัสบดี ณ เวลา 15.30 น. ตามเวลา MT

ข้อมูลงานของยุโรปจะหนุนค่าเงิน EUR มั้ย?

อัตราการว่างงานในยุโรปจะถูกประกาศใน วันพฤหัสบดี 12.00 น. ตามเวลา MT

CAD จะพุ่งขึ้นตาม GDP แข็งแกร่งหรือไม่?

อัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนของแคนาดา จะประกาศในวันอังคาร ณ เวลา 15.30 น.

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera