ຈິດຕະວິທະຍາ

ຈິດຕະວິທະຍາ

ຈິດຕະວິທະຍາເປັນບັນຫາຫຼັກໃນ Forex.  ລັກສະນະທາງຈິດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອິດທິພົນຂອງປະສິດທິພາບເທຣດເດີ.  ອາລົມມັກຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເບິ່ງຕາມການຕະຫຼາດຢ່າງຊັດເຈນແລະທີ່ຈະຄິດໃນຮູບແບບອັບເດດສຸດ.  ບາງຄັ້ງເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດອັນສູງສົ່ງ, ປະສົບການຫຼາກຫຼາຍແລະເທຣດເດີທີ່ຊໍານານ ທີ່ລົ້ນແຫຼວໃນການແລກປ່ຽນການຄວບຄຸມອາລົມ ໃນຂະນະທີ່ເທຣດ.  ບໍ່ມີໃຜສົມບູນແບບ  ແລະພວກເຮົາຕ້ອງເວົ້າວ່າການຕະຫຼາດ, ເຫດການຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລົງໂທດ ຊັກຊ້າລົງ, ຫຼືຜູ້ທີ່ເກັບເອົາຄວາມສາມາດຂອຕົນ.   ດັ່ງນັ້ນ, ເທຣດເດີຕ້ອງສາມາດຄວບຄຸມອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອບໍ່ ໃຫ້ຖືກລົງໂທດພາຍຫຼັງ.

ອາລົມທີ່ອັນຕະລາຍແມ່ນຫຍັງ?  

ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມຢ້ານກົວແລະ ຢ້ານ  

ການວິຕົກກັງວົນແມ່ນເປັນສັດຕູຫນຶ່ງໃນຂອງເທຣດເດີ.  ມັນມີແນວໂນມທີ່ຈະໄໂນ້ມນ້າວພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດມີລາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອໍາ ນາດຂອງແຜ່ນຍຸດທະສາດການເທຣດ.  ດັ່ງນັ້ນ, ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີກໍາໄລຫຼາຍຂີ້ນແລະໄດ້ຮັບເງິນເພີ້ມ, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເທຣດດ້ວຍຄວາມສ່ຽງຫຼືອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງກ່ອນຫນ້ານີກ່ວາທີ່ຈຳເປັນທີ່ບໍ່ມີສາມາດລໍຖ້າການສຳນືກຂອງເປົ້າຫມາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງເຂົາ.  ມັນເປັນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງເທຣດເດີມືໃໝ່.  

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທຸກທ່ານບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບການຫາເງິນທີ່ຍາກສຸດ.  ພວກເຂົາບໍ່ມັກນັ່ງລົງແລະສັງເກດເບິ່ງການເທຣດຂອງພວກເຂົາທີ່ກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານກກັບ ເຂົ້າເອງ.  ພວກເຂົາອາດຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງເພື່ອການຫ້າມເລືອດ. ແລະຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີປະຕິບັດໃນສະຖານະຄວາມກົດດັນນີ້ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນການ ແບບຢຸດຢ່ອນ ແລະ ດໍາ ເນີນ ການທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼືຜິດການປະຕິບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ.  ໄລຍະເວລາການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດເປັນຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາໂດຍ ທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ.  ເພີ່ມລາຄາທີ່ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນການເລືອກເທຣດ, ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງຄໍາຖາມແຜ່ນຍຸດທະສາດການເທຣດແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນປັດໄຈສຸດສູງ.  

ໃຈເຢັນໄວ້. ການຕື້່ນຢ້ານຈະດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ຈື່ເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ໃຊ້ຄຳສັ່ງ ຢຸດສູນເສຍ ແລະ ຮັບເອົາຜົນກໍາໄລ. ໃນເມື່ອທ່ານດຳເນີນຄໍາສັ່ງປ້ອງກັນຕາມຄວາມໃກ້ຊິດທີ່ແທ້ຈິງ.  

ຄວາມໂລບມາກ

ເທຣດເດີ Forex ເປັນຄົນທີ່ມຸ່ງເນັ້ນເລື່ອງເງິນ.  ພວກເຂົາມີວີທີການໃນການຫາເງິນແລະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການເງິນ.  ປະລິມານປານກາງຂອງວິທີການດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ.  ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າການກະຕຸ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງເຫຼົ່ານີ້ / ຖືກປ່ຽນເປັນຈຸດອ່ອນລົງ, ພວກເຂົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ.  ທ່ານຄວນຈະຮຽນຮູ້ການຄວບຄຸມຄວາມຢາກຂອງທ່ານເພື່ອຜົນກໍາໄລ.  ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເສຍເງິນໃນກະເປົ໋າຂອງທ່ານ.  

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານຄວນນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ມີລະບຽບວິໄນກັບກິດຈະກໍາການເທຣດ ຂອງທ່ານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະບົດບາດຂອງອາລົມໃນການຕັດສິນໃຈການເທຣດຂອງພວກເຮົາ.  

ຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍ  

ບາງຄັ້ງເທຣດເດີຕົກຢູ່ໃນຄວາມອິ່ມອົກອິ່ມໃຈ.  ພວກເຂົາໄດ້ສຳພາດເຖິ່ງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມຍິນດີທີ່ສຸດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລ.  ພວກເຂົາປາຖະຫນາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຫຼາຍຂື້ນໃນອານາຄົດແລະເຫັນໂອກາດການເທຣດຫຼາຍຂື້ນ.  ສະຫລຸບແບບງ່າຍໆ, ພວກເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາສາມາດບໍລິຫານແນວທາງເພື່ອໃຫ້ເປັນ ຜູ້ຊະນະທີ່ສົມບູນແບບໃນການເທຣດ Forex.  ແຕ່ຢູ່ໃນໄລຍະຍາວພວກເຂົາອາດຈະຜິດຫວັງ, ເພາະວ່າຫຼັງຈາກແສງແດດອອກແລ້ວ ອາດຈະມີຝົນຕົກລົງມາ.  ເທຣດເດີຈະເລີ້ມຄ່ອຍໆເຊື່ອວ່າບໍ່ມີການວິເຄາະຕະຫຼາດໃດໆ ສົມບຸນແບບ; ທີ່ການເທຣດຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດຈະບໍ່ໄດ້ກໍາໄລສະເຫມີ.  ໄລຍະເວລາແຫ່ງຄວາມ ສຸກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ແລະເທຣດເດີຈະລະມັດລະວັງຫຼາຍຂື້ນໃນອະນາຄົດ.

ຢ່າພາດໂອກາດ. ຮູ້ເວລາທີ່ຈະຢຸດເຊົາການເປັນແຊ້ມຂອງທ່ານ.  

2.jpg

ກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນການເທຣດ

ກົດຂໍ້ທີ່ຫນຶ່ງແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການເທຣດເບື້ອງຕົ້ນແລະປະຕິບັດກົດລະບຽບ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  ປະຕິບັດຕາມວິທີການທີ່ກໍານົດໄວ້.  ອີງໃສ່ເຫດຜົນແລະບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບແຮງກະ ຕຸ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັບໃນລະຫວ່າງການເທຣດດ້ວຍແຮງ ກະ ຕຸ້ນ ທ່ານອາດຈະລືມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫມາະສົມ.  ທ່ານຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າທ່ານກໍາລັງຫຼິ້ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕາມມາ.  

ຢ່າຝັງຕົວທ່ານເອງດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈຖ້າຫາກວ່າລາຄາຍັງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປິດຕໍາແຫນ່ງລັ້ນຂອງທ່ານ.  ການຕະຫຼາດບໍ່ໄດ້ໄປທຸກທີ່ແລະຈະມີໂອກາດອື່ນໆໃນການສ້າງລາຍໄດ້.  

ຜູ້ຂຽນບາງຄົນເວົ້າກ່ຽວກັບ "ໂຊນ" - ປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄວາມຄິດເຊິ່ງບວກຄວາມສົນໃຈ ມຸ່ງເນັ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້, ຕັ້ງໃຈສຸມໃສ່, ແລະເຊື່ອຟັງຕໍ່ການເທຣດດ້ວຍລະບຽບວິໄນທີ່ຊ່ວຍ ໃຫ້ເທຣດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ທຸກມື້, ທຸກປີ.

ຈັດການກັບການສູນເສຍ

ໃຫ້ຊິນເຄີຍກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າການສູນເສຍຈະເກີດຂຶ້ນ. ບໍ່ມີເທຣດເດີຢູ່ໃນໂລກທີ່ສາມາດຈັດການກັບຜົນກໍາໄລຈາກທຸກຄັ້ງທີ່ເທຣດ.  

ເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນເວລາກັບຄືນໄປໄດ້ແລະດຳເນີນການເທຣດຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.  ມັນຄ້າຍຄືເປັນການກີນແລະກິນເຄກໂຊກະແລບ.  ເມື່ອທ່ານກິນຂອງຫວານທັງຫມົດ, ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນກັບຄືນໄປບ່ອນອອກ ກໍາລັງກາຍແລະເລີ່ມຕົ້ນການອອກກໍາລັງກາຍເທົ່ານັ້ນ.  ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເທຣດ.  ເມື່ອທ່ານເສຍເງິນ, ວິເຄາະວ່າເປັນຫຍັງມັນເກີດຂຶ້ນ, ໃຫ້ສະຫຼຸບແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະປະສົບ ການທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເພື່ອປັບປຸງລະບົບການເທຣດຂອງທ່ານ.  ຢ່າຄິດວ່າທ່ານຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ໄດ້ເງິນທີ່ເສຍໄປແລ້ວນັ້ນ  ຍອມຮັບການສູນເສຍແລະດຳເນີນຕໍ່ໄປ.  ເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ໃຫ້ແຂ່ງຂັນກັບຕະຫຼາດ, ແຕ່ເພື່ອຫາເງິນໃນ Forex.

ກ້າວສູ່ຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ  

ຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີໃນການເທຣດຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍທີ່ສຸດ.  ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຫຼອກຕົວເອງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊ່ວງເວລາຊັ້ນ, ທ່ານຈະປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກຄວາມຜິດຫວັງທີ່ບໍ່ຍູຕິທຳແລະຈະສາມາດສຸມໃສ່ເປົ້າຫມາຍຂອງ ທ່ານ.  ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານ Thomas Edison ໄດ້ເຮັດການທົດລອງ 2,999 ຄັ້ງກ່ອນທີ່ເຂົາຈະຄິດຄົ້ນຫຼອດໄຟຟ້າໄດ້.  

ບັນເທົາຄວາມຄຽດຂອງທ່ານ.  ໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນຈາກການເທຣດແລະໃຊ້ຄວາມຄິດຂອງທ່ານກັບຢ່າງອື່ນ.  ຢູ່ໃນສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງກັບກິລາຫຼືຢ່າງຫນ້ອຍໄປຍ່າງແລະກິນອາຫານທີ່ດີ.  ໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ.  ທັງຫມົດນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂື້ນສໍາຫລັບການເທຣດ.     

ຊອກເທຣດເດີຄົນອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາຄວາມຢ້ານກົວແລະບັນຫາຂອງທ່ານ. ການເວົ້າອອກມາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜ່ອນຄາຍແລະຊ່ວຍກໍາຈັດຄວາມກົດດັນ.   

ເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການເທຣດແລະການຕະຫຼາດ Forex ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.  ໃຊ້ຫຼັກສູດການຝຶກອ່ານຫນັງສືແລະບົດຄວາມ, ຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ຊ່ຽງຊານ.  ເມື່ອທ່ານຍິ່ງຮູ້ກ່ຽວກັບການເທຣດຫຼາຍເທົ່າໃດ, ສຽງທາງຈິດໃຈທີ່ທ່ານມີຈະຍິ່ງດີຂື້ນ.  

ສູດທີ່ຊະນະເລີດຈາກ Linda Raschke  

ຄູຝຶກສອນວີທີການເທຣດທີ່ມີຊື່ສຽງ ນາງ Linda Raschke ໃນປຶ້ມຂອງທ່ານ "ເຕັກນິກການເທຣດທີ່ເປັນມືອາຊີບ" ຄົ້ນຄິດສູດພິເສດສໍາລັບການເທຣດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  

ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນໃນ Forex:  

ຄວາມຫຼົງໄຫຼ - ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງແຮງບັນດານໃຈເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສໍາເລັດ.

ຄວາມເຊື່ອ -. ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອວ່າທ່ານສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍໄດ້

ແຜນເກມ - ທ່ານຄວນມີແຜນຍຸດທະສາດຫຼືແຜນທຸລະກິດເພື່ອໂຈມຕີເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ການຂາດອົງການຈັດຕັ້ງແລະການກະກຽມເປັນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍຂອງການເທຣດທີ່ລົ້ນແຫຼວ.  

ຄວາມຊື່ສັດ -. ທ່ານຄວນພັດທະນາລະບົບມູນຄ່າສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ  

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ -. ທ່ານຄວນຈື່ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ເປີດແຫຼ່ງຈັດເກັບພະລັງງານພາຍໃນພວກເຮົາທີ່ບໍ່ມີຂິີດຈຳກັດ  ມັນສະຫນອງໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປຂ້າງໜ້າໃນແຕ່ລະມື້, ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມຄືບຫນ້າໃຫ້ເຫັນ.  

 

 

ข่าวล่าสุด

GDP ของแคนาดา: ลูนนี่จะจบการพักตัวมั้ย?

แคนาดาจะประกาศอัตราการเติบโตของ GDP รายเดือน ในวันที่ 31 ก.ค. ณ เวลา 15.30 น. ตามเวลา MT

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะช่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือไม่

สหรัฐฯ จะเผยอัตราการเติบโตของ GDP ล่วงหน้า ของไตรมาสก่อนหน้า ในวันที่ 30 ก.ค. เวลา 15:30 น. ตามเวลา MT

สกุลเงิน USD อาจโดน Fed กระตุ้น

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯจะประกาศ เปิดแถลงการณ์และประกาศอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 21.00 น. ตามเวลา MT ครึ่งชั่วโมงถัดมา ธนาคารจะจัดแถลงข่าวพร้อมกับ Jerome Powell ประธาน Fed

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera