ແນວໂນ້ມ

ແນວໂນ້ມ

ແນວໂນ້ມສາມາດເປັນງົວເທີກ (ແນວໂນ້ມຂຶ້ນ, ຂາຂື້ນ) ຫລືໂຕໝີ (ແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ, ຂາລົງ).  ໃນເມື່ອຄູ່ສະກຸນເງິນໄດ້ສູງຂື້ນກ່ວາທີ່ຜ່ານມາ, ຈະມີການສ້າງຄ່າສູງສຸດໃຫມ່ເກີດຂຶ້ນ.  ໃນເມື່ອລາຄາຫຼຸດລົງຕ່ໍາກວ່າທີ່ຜ່ານມາ, ຈະມີການສ້າງຄ່າຕ່ຳກ່ວາໃຫມ່ເກີດຂຶ້ນ.  ສູງຂື້ນສູງແລະສູງຂື້ນຕ່ຳລົງຫມາຍຄວາມວ່າເປັນຂາຂື້ນ.  ຈຸດຕ່ໍາກວ່າສູງແລະຕ່ໍາກ່ວາຕ່ຳແມ່ນຂາລົງ.

 

ວິທີການແຕ້ມເສັ້ນແນວໂນ້ມຖືກຕ້ອງບໍ່?

ເສັ້ນແນວໂນ້ມເປັນຕົວແທນຫນຶ່ງຂອງເຄື່ອງມືທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ.  ບໍ່ຕ້ອງຖືເບົາເຄື່ອງມືນີ້ໃນຄວາມໂປດປານຂອງເຄື່ອງມືທີ່ສັບສົນຫຼາຍ, ດັ່ງເສັ້ນແນວໂນ້ມສາມາດເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບການເທຣດຂອງທ່ານ.

ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງການແຕ້ມແນວໂນ້ມແມ່ນເຮັດໃຫ້ຮູບພາບຢູ່ໃນຕາຕະລາງແຈ້ງຂື້ນ  ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເທຣດ, ທ່ານຄວນຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຕາຕະລາງ, ແຍກອອກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີປະໂຍດແລະວາງແຜນໄປສູ່ໃນອະນາຄົດ.  ການວິເຄາະເສັ້ນແນວໂນ້ມຈະຊ່ວຍເພື່ອຊອກຫາຮູບແບບອື່ນໆແລະດັ່ງນັ້ນການຕັດສິນໃຈ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນການເທຣດ.

ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແຕ້ມເສັ້ນແນວໂນ້ມຈຳນວນຫຼາຍໃນຕາຕະລາງໜຶ່ງ, ແຕ່ຫຼາຍເສັ້ນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ສັບສົນ.  ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອເລືອກເອົາເສັ້ນທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດແລະເລີ້ມແຕ້ມເລີຍ.  ຖ້າເສັ້ນແນວໂນ້ມຈະແຈ້ງ, ຈາກນັ້ນຈະມີເທຣດເດີຈຳນວນຫຼາຍຄົນ, ລວມທັງການຄາດຄະເນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຈະສັງເກດເຫັນມັນໄດ້.  ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນຜົນໃຫ້ອັດຕາຂອງເສັ້ນດັ່ງກ່າວຈະຖືການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ສູງຂື້ນ.

ເສັ້ນແນວໂນ້ມມີ 2 ລັກສະນະຄື:

ຢ່າງຕ່ໍາສຸດ 2 ຈຸດຕັດ ກັນກັບລາຄາ.

ອະຄະຕິ (ເສັ້ນແນວນອນບໍ່ແນ່ນອນ).

ຍິ່ງຖ້າລາຄາແຕະເສັ້ນແນວໂນ້ມຫຼາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນແນວໂນ້ມ ເຂັ້ມແຂງເທົ່ານັ້ນ.  ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບມຸມຂອງເສັ້ນແນວໂນ້ມ.  ຖ້າຫາກວ່າມັນຫນ້ອຍກ່ວາ 30 ອົງສາ, ແນວໂນ້ມຈະສູງເກີນໄປແລະບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.  ມັນຈະດີກວ່າໃນເມື່ອມຸມແນວໂນ້ມສູງກ່ວາ 45 ອົງສາ.  ອີກດ້ານໜື່ງ, ຈຸດທີສອງທີ່ພວກເຮົາແຕ້ມເສັ້ນແນວໂນ້ມຄວນຈະແມ່ນ 20-30 ທຽນໄຂຢູ່ຫ່າງຈາກໂຕທໍາອິດ.

ເສັ້ນແນວໂນ້ມອາດນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາໃດຫນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າມັນດີກວ່າ ຖ້າຫາກວ່າໄລຍະຕາຕະລາງທີ່ມີຄ່າຫລາຍກ່ວາ M15.

ຊ່ອງແນວໂນ້ມ

ບາງຄັ້ງທ່ານສາມາດໂຄນແລະຍ້າຍເສັ້ນແນວໂນ້ມ, ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນໂຄນ ຂະຫນານກັບເສັ້ນທໍາອິດແລະຈໍາກັດແນວໂນ້ມຈາກຂ້າງອື່ນໆ, ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນໜື່ງຜ່ານຈຸດສູງສຸດຂອງຄູ່ແລະອີກເສັ້ນຫນຶ່ງເຊື່ອມຕໍ່ລະດັບຕ່ຳສຸດ.  ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າຊ່ອງແນວໂນ້ມ.

ໃຫ້ສັງເກດວ່າເສັ້ນຕົ້ນຕໍໃນລະຫວ່າງຂາຂື້ນຄືເສັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈຸດຕ່ຳສຸດ (ເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນ), ໃນຂະນະທີ່ຂາລົງໄດ້ສຸມໃສ່ເສັ້ນເຊິ່ງຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມສູງຂອງລາຄາ (ເສັ້ນຕ້ານ). ຊ່ອງແນວໂນ້ມຊ່ວຍເທຣດເດີກໍານົດທິດທາງຕົວເອງພາຍໃນແນວໂນ້ມ.

ເຫດ ຜົນຂອງການເທຣດແນວໂນ້ມ

ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີແນວໂນ້ມເພີ້ມຂື້ນ /ຫຼຸດລົງ ຂໍແນະນໍາໃຫ້ເປີດຕໍາແຫນ່ງໃນ ທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມ.  ບັນດາເທຣດເດີມັກຈະເວົ້າວ່າແນວໂນ້ມເປັນເພື່ອນຂອງທ່ານ.  ອີກດ້ານໜື່ງ, ຖ້າຫາກວ່າຄູ່ໄປຮອດເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນໃນໄລຍະຂາຂື້ນ, ຈະເປັນໂອກາດທີ່ປ່ຽນກັບຂື້ນມາແລະດໍາເນີນຕໍ່ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ, ສະນັ້ນ ສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນແນວໂນ້ມເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນທີ່ດີສຳລັບການເປີດຕໍາແຫນ່ງງົວເທີກ.  ການຊື້ໃນຂາຂື້ນແລະຂາຍໃນຂາລົງເອີ້ນວ່າ  ເທຣດແນວໂນ້ມ .

ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອເຂົ້າສູ່ແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຕົ້ນໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບກໍາໄລສູງສຸດຈາກ ການເທຣດແນວໂນ້ມ.

ຫຼັກສູດຂອງການປະຕິບັດການ

ກໍານົດແນວໂນ້ມທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດຳເນີນລາຄາແລະຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ.

ວາງແຜນການເຂົ້າ - ຊື້ທີ່ຫົດຕົວຈາກສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍກ່ວາຊື້ເມື່ອ ຢຸດຂອງຄວາມຕໍ່ຕ້ານ.

ການສູນເສຍຈໍາກັດ - ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃຫ້ຢຸດໃນເວລາຕົກຕ່ໍາກວ່າທີ່ເຄີຍສູງກວ່າທີ່ຜ່ານມາ.

ກໍານົດເປົ້າຫມາຍ - ຫາເອົາກຳໄລໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາການສູນເສຍ.

ຈືໄວ້ວ່າຂໍ້ມູນການວຽກງານໃນການເທຣດຂອງແນວໂນ້ມຄືຄວາມສ່ຽງແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ທັກສະແລະປະສົບການ Forex ໃຫ້ຫຼາຍ.

ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເສັ້ນແນວໂນ້ມຖືກແຕກອອກແລ້ວ?

ຖ້າຫາກວ່າຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ໄດ້ຕ່ໍາກວ່າເສັ້ນສະຫນັບສະຫນູນໃນໄລຍະຂາຂື້ນ, ມັນຈະດີກວ່າຖ້າຫາກວ່າຈຸດຢຸດນັ້ນຖືກຢືນຢັນໂດຍເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ:

ລາຄາປິດ 1% ຕ່ຳກ່ວາແນວຮັບຂອງເສັ້ນແນວໂນ້ມແບ່ງອອກ.

ປະລິມານ - ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ - ແມ່ນສູງກ່ວາຄ່າສະເລ່ຍ.

ທຽນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຢຸດລົງແລ້ວໄດ້ມີການຊຸມນຸມໃນມື້ຢ້ອນກັບຕາຕະລາງ ກັບຄືນໄປບ່ອນເສັ້ນແບ່ງ, ເຊິ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດພາລະບົດບາດຂອງການຕໍ່ຕ້ານ.  ຊຸມນຸມດັ່ງກ່າວເປັນສັນຍານການຂາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະ ຫວ່າງໄລຍະເມື່ອມີລະດັບສຽງຕ່ໍາກວ່າຄ່າສະເລ່ຍປະຈໍາ.

ຂະຫນາດຂອງຈຸດຕັດລຸ່ມຂື້ນເທີງແມ່ນໃຫ່ຍກ່ວາຄ່າສະເລ່ຍການອ່ານ ATR. ຕົວຊີ້ ATR ຂະຫນາດຄວາມຜັນຜວນໃນລະຫວ່າງຈໍານວນຂອງທຽນໄຂສຸດທ້າຍທີ່ແນ່ນອນ.

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດແນວໂນ້ມ

ການເທຣດແນວໂນ້ມເປັນທາງອອກທີ່ລາຄາຍັງຄົງເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ແນ່ນອນ.  ຖ້າຫາກວ່າການເດີນພັນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງພິ່ງພາກັບການເທຣດນີ້, ສະນັ້ນເທຣດເດີແນວໂນ້ມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຄຳສັ່ງ (ຂະຫນາດນ້ອຍ) ຢຸດການສູນເສຍ Stop Loss .

ທ່ານສາມາດຍ້າຍ Stop Loss ໄປເປັນບ່ອນທີ່ຕັ້ງຕົ້ນໃໝ່ breakeven.

ທ່ານອາດໃຊ້ປັບຂະໜາດໃນ (ໃນໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນ) ແລະການປັບຂະໜາດ (ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໆໄປຂອງແນວໂນ້ມ).

ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງ / ລາງວັນຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 1: 2.

ເຄັດລັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເທຣດແນວໂນ້ມ

- ແຕ້ມເສັ້ນແນວໂນ້ມ.

- ວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງຫຼາຍໆຂອບເວລາ.

- ຕິດຕາມກວດກາເງື່ອນໄຂການ ຊື້ເກີນ / ຂາຍເກີນຂອງຕະຫຼາດ.

- ຢ່າຟ້າວເປີດຕໍາແຫນ່ງ. ລໍຖ້າເວລາເຂົ້າທີ່ເຫມາະສົມ (ເບິ່ງ "ຫຼັກສູດຂອງການປະຕິບັດ" ຂ້າງເທິງ).

- ໃຫ້ຊອກຫາຮູບແບບການ - ຕາຕະລາງ, ແທ່ງທຽນໄຂ.

- ຢ່າປ່ຽນແປງອໍເດີເອົາກໍາໄລຂອງທ່ານ.

- ນໍາໃຊ້ Trailing Stop ບົນພື້ນຖານຂອງປະຫວັດສາດແຜນຜັນຕາຕະລາງ.

ข่าวล่าสุด

RBNZ จะหนุนค่าเงินกีวีมั้ย?

อัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์จะประกาศในวันพุธ

TESLA, PFIZER, APPLE: การอัปเดตของตลาดหุ้น

นานมาแล้วที่เราไม่ได้ตรวจสอบหุ้น S&P 500 - มีเหตุการณ์ และแนวโน้มที่น่าสนใจให้ติดตาม ไปดูกันเลย!

จับตามองข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

สหรัฐฯจะประกาศ CPI และ CPI หลักในวันที่ 11 กันยายน เวลา 15.30 น. ตามเวลา MT

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera