ประวัติของ Forex

ประวัติของ Forex

คุณเคยสงสัยมั้ยว่าตลาด Forex มาอยู่ในรูปแบบการซื้อขายแบบทุกวันนี้ได้อย่างไร ความรู้ทั่วไปต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองใหม่ๆต่อตลาด

เพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของตลาด Forex ก่อนอื่นเราจะเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับ "ระบบการเงินของโลก"

ระบบการเงินของโลกเป็นหลุ่มของกฏที่ลงความเห็นร่วมกันระหว่างชาติที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสกุลเงินต่างๆในระบบเศรษฐกิจ อันประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังนี้:• ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ

• กลไกสำหรับการสร้าง และรักษาอัตราแลกเปลี่ยน

• ขั้นตอนการรักษสมดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

• เงื่อนไขการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

• วิธีการดำเนินงานของตลาดทองคำและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• สิทธิและหน้าที่ของรัฐบาลระหว่างประเทศ ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

ก่อนหน้าคริสต์ศตวรรษที่ 19 ยังไม่มีระบบการเงินที่เป็นทางการระหว่างประเทศ (สมัยนั้นมีเพียงยุโรป, อเมริกา, จีน และอินเดีย) 6 ส่วนของระบบ ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ัยังไม่เคยมีมาก่อน ต่อมาระบบการเงินระหว่างประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1867 ในปีนั้นได้มีการจัดการประชุมการเงินระหว่างประเทศขึ้นในปารีส

    1. มาตรฐานทองคำ

ทองคำเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการเงินระหว่างประเทศ

สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเศรษฐกิจหลักของโลกได้ผูกอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้กับทองคำ รัฐบาลตกลงร่วมกันที่จะซื้อหรือขายทองหนึ่งออนซ์ต่อ 4.247 ปอนด์ จากนั้นมาตฐานของคำก็ได้ถูกกำหนดขึ้นในสหรัฐอเมริกา (ทองหนึ่งออนซ์มีมูลค่าเท่ากับ $20.67) ต่อมาหลายๆประเทศทั่วยุโรปและรัสเซียก็ได้กำหนดมาตรฐานทองคำขึ้นในปี 1897

ข้อเสีย

- ไม่สามารถมีมีอิสระได้ในนโยบายทางการเงินระหว่างประเทศ

- มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างจำนวนเงินและทองคำที่ผลิตได้ (การฝากทองคำเข้ามาเพิ่มจะนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่การผลิตทองคำลดลงนำไปสู่การขาดดุล)

- มาตรฐานทำคำสิ้นสุดลงในตอนต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากรัฐบาลตัดสินใจที่จะพิมพ์ธนบัตรมาเป็นงบประมาณทางการทหาร

gold small.jpg

   

 2. ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

ช่วงที่สองของนโยบายทางการเงินระหว่างประเทศได้เริ่มขึ้นในปี 1922 ณ เมือง Genoa สกุลเงินของผู้ที่ชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะได้เปรียบในหลายๆเรื่อง

พื้นฐานของระบบการเงินใหม่คือทองคำและสกุลเงินหลัก ทั้งสกุลเงินของสหรัฐอมริกา, ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรที่เปลี่ยนเป็นทองคำ สกลุเงินของแต่ละชาติกลายเป็นตัวกลางในการซื้อขายและสำรองทุน ซึ่งช่ยให้เอาชนะขอจำกัดของมาตรฐานทองคำ และในขณะเดียวกันระบบการเงินระหว่างประเทศจะขึ้นอยู่สุขภาพของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

การเทียบค่าทองคำจึงได้ถูกเก็บไป การแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับทองคำสามารถทำได้ทั้งทางตรง (สกุลเงินของสหรัฐฯ, ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร) และทางอ้อมผ่านสกุลเงินของชาติต่างๆ

ข้อดี

- สกุลเงินของชาติต่างๆจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายและสำรองทุน ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทองคำจึงถูกกัำจัดออกไป

- ระบบอัตราและเปลี่ยนแบบลอยตัวได้อย่างอิสระได้ถูกนำกลับมาใช้

- ข้อกำหนดของอัตรแลกเปลี่ยนกลายเป็นส่วนประกอบใหม่ของระบบการเงินของโลก ซึ่งจะแฝงอยู่ในการประชุมระดับนานาชาติ

ข้อเสีย

- นโยบายทางการเงินระดับชติจขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ- ระบบได้สร้างเงื่อนไขของสงครามและการลดมูลค่าของค่าเงิน

ระบบ Genoa ได้ถูกทำลายโดยวิกฤติหายนะตลาดหุ้นในปี 1929-1933 ทีแรกค่าเงินดอลล่าสหรัฐได้รับผลกระทบก่อน จากนั้นวิกฤติได้แพร่กระจายไปสู่เศรษฐกิจอื่นๆ

  3. ระบบ Bretton Woods

ก้าวสำคัญถัดมาในประวัติศาสตร์ของนโยบายทางการเงินระดับนานาชาติเริ่มในปี 1944 ณ เมือง Bretton Woods

แนวคิดสำคัญของระบบ Bretton Woods ประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการของเงินกระดาษ -โดยดอลล่าและทองคำ ประเทศต่างผูกค่าเงินของชาติไว้กับสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ เงินดอลล่าถูกเปลี่ยนทองคำในอัตราคงที่คือ $35 ต่อออนซ์

ดอลล่าสหรัฐได้ถูกใช้เป็นเงินสำรองและสกุลเงินอ้างอิง ประเทศสมาชิกจะต้องผูกอัตราเงินของตัวไว้กับสกุลเงินดอลล่าในระดับที่คงที่ และค่าความคลาดเคลื่อนต้องไม่เกิน 1% กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมระบบนี้

ข้อดี

- ในระหว่างนี้เศรษฐกิจโลกถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว

- อัตราเงินเฟ้อต่ำ

- อัตราการว่างงานลดลง

ข้อเสีย

- ผลิตภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกานั้นต่ำกว่าปุ่นและยุโรป ทำให้การส่งออกของญี่ปุ่นและยุโรปไปยังอมเริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนเงินดอลล่าสหรัฐจำนวนมากไหลเข้าสู่ยุโรปตะวันตก และธนาคารต่างๆก็ได้นำเงินเหล่านี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ส่วนหนี้ต่างประเทศของสหรัฐก็เพิ่มขึ้น

- ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารกลางยุโรปบางแห่งต้องการแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าเป็นทองคำ ส่งผลให้จำนวนทองคำสำรองของสหรัฐฯเริ่มลดลง การแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าเป็นทองคำจึงได้ถูกหยุดลงในปี 1971

เงินสกุลดอลล่าสหรัฐได้ถูกลดมูลค่าลงถึงสองรอบในปี 1971 และ 1973 - ที่สัดส่วนของทองคำถูกลดลง ส่งผลให้ระบบถึงจุดสิ้นสุด

    4. ระบบ Jamaican

ระยะที่ 4 เริ่มในปี 1976 ณ กรุง Kingston (Jamaica) ประเทศต่างๆมีโอกาสที่จะเลือกกฏเกณฑ์ของอัตราแลกเปลี่ยนใดๆก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ ความสัมพันธ์ของสกุลเงินระหว่างประเทศจึงกลายเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดโดยกลไกของตลาด นั่นก็คืออุปสงค์และอุปทาน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสองปัจจัย:

1. อุปสงค์/อุปทานของสกุลเงินของแต่ละชาติในตลาดต่างประเทศ

2. อัตราส่วนมูลค่าที่แท้จริง, อำนาจการซื้อของสกุลเงินท้องถิ่นในตลาดต่างประเทศ

ความต้องการของสกุลเงินต่างประเทศขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการนำเข้าของประเทศ, การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภายนอกประเทศ ขนาดอุปทานของสกุลเงินต่างประเทศถูกกำหนดโดยปริมาณการส่งออกและเงินกู้

อุปสงค์ของเงินสกุลดอลล่าสหรัฐและทองคำ เงินสำรองระหว่างประเทศ ไม่สามารถตามการเติบโตของการซื้อขายและธุรกรรมทางการเงินระดับโลก ส่งผลให้มีการออกแบบเงินสำรองระหว่างประเทศใหม่ตั้งชื่อว่า "สิทธิพิเศษถอนเงิน" (SDR) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เสมือนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ IMF กำหนดขึ้น SDR จะถูกประเมินตามตระกร้าเงิน ตระกร้าเงินนั้นประกอบด้วย สกุลเงินดอลล่าสหรัฐ, สกุลเงินยูโร, สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น, สกุลเงินปอนด์ของอังกฤษ และสกลุเงินหยวนของจีน (ตั้งแต่ปี 2016) IMF ใช้ SDR ในการทำบัญชีภายใน กองทุนจะจัดสรร SDR ให้กับประเทศสมาชิก แล้วพวกเขาจะได้รับความเชื่อมั่นและเครดิตของรัฐบาล

currency basket.jpg

โดยสรุป เราสามารถกล่าวได้ว่า Forex นั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แม้ว่านักวิทยาศาสตร์บางส่วนได้พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตั้งแต่ช่วงยุค 17000-90000BC ระบบการเงินระหว่างประเทศที่ซับซ้อนยิ่งกว่าก็ยังคงมีอยู่ในปี 1867 ประวัติศาสตร์ของ Forex มีทั้งหมดด้วยกัน 4 ช่วง: "มาตรฐานทองคำ", "มาตรฐานการแลกเปลี่ยนทองคำ", “ระบบ Bretton Woods system” และ “ ระบบ Jamaican” การพัฒนาเทคโนโลยีและการขยายตัวของสกุลเงินดิจิตอลจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบในไม่ช้า

ຄ້າຍຄືກັນ

วิธีการซื้อขาย Forex ที่ถูกต้อง

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Forex และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างสมดุลขององค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตประจำวันของเทรดเดอร์

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera