ມະຫັດສະຈັນເກີດຂຶ້ນ!

ມະຫັດສະຈັນເກີດຂຶ້ນ!

ລະດູໃບໄມປົ່ງເປັນເວລາພີ່ເສດ, ບໍ່ແມ່ນບໍ່? ເປັນເວລາທີ່ຈະຮັກ, ດໍາລົງຊີວິດແລະມີຄວາມສຸກໃນເວລາດຽວກັນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດືອນທໍາອິດຂອງລະດູເກີດຜົນຮັບພີເສດ, ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂປຣໂມຊັນຂອງ
ພວກເຮົາ "ຄວາມຝັນມາເປັນຄວາມຈິງ" ແລະໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະເຕີ່ມເຕັມດັ່ງທີ່ທ່ານປາຖເະໜາ.

ກາຍເປັນຜູ້ຊະນະເລີດຂອງໂປຣໂມຊັນ "ຄວາມຝັນມາເປັນຄວາມຈິງ" ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1 ລົງທະບຽນບັນຊີທີ່ FBS: https://my.fbs.com/registration
2. ການເຊື່ອມຕໍ່ໂປຣຟ່າຍ FBS ຂອງທ່ານກັບເຟສບຸກ (ຄລິກໃສ່ປຸ່ມສີຟ້າ):
https://fbs.com/promo/dreams
3. ແຊໂພສດນີ້ໃນທ່າມລາຍຂອງທ່ານ
4. ບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານຟາກໄດ້ຫຍັງແລະເປັນຫຍັງໃນຄວາມຄິດເຫັນພາຍໃຕ້ຊ່ອງຄວາມຄິດເຫັນນີ້!

ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າຈິ່ງຈັງວ່າຄວາມຝັນຕ້ອງເປັນຈິງແນ່ນອນ. ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ໃນນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນດາທ່ານ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ແລ້ວ:

Johanis Ginting ຈາກອິນໂດເນເຊຍ
Sugandi Lim ຈາກອິນໂດເນເຊຍ
Wan Mer  ຈາກມາເລເຊຍ
Samsu Rizal ຈາກອິນໂດເນເຊຍ
Yordan Mitev ຈາກບູກາເລຍ
Merlyn Rebecca S ຈາກອິນໂດເນເຊຍ

 

ຢ່າເສຍເວລາ! ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານເພື່ອຈະເຕີ່ມເຕັມຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດຂອງທ່ານ:

https://www.facebook.com/financefreedomsuccess/posts/

 

 

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera