FBS ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນອິນໂດເນເຊຍ

FBS ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນອິນໂດເນເຊຍ

ແຜ່ນດິນໄຫວອັນຮ້າຍແຮງຢູ່ແຂວງ Aceh ໃນ ເກາະ Sumatra ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ວັນທີ່ 7 ທັນວາ ປີ 2016. ມີຄົນຈຳນວນ 100 ຄົນໄດ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງໄພພິບັດ, ແລະມີຫຼາຍກ່ວາ 700 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ມີອາຄານເກືອບ 12 ພັນຫຼັງຄາຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍ. 

FBS ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ Pidie, Pidie Jaya, ແລະ Biren. ພວກເຮົາໄດ້ນຳສົ່ງສະບຽງອາຫານ (ເຂົ້າ, ໝີ່, ອາຫານກະປ໋ອງ, ນ້ໍາ, ແລະໄຂ່), ຢາປົວພະຍາດ, ແລະສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາຫລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດແລະປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ສູນເສຍບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາ.

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, FBS ປົກກະຕິແລ້ວໄດ້ດໍາເນີນການໂຄສະນາເພື່ອການກຸສົນໃນບັນດາປະເທດທີ່ຕ່າງໆ. ລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງ, ໂດຍການເທຣດຍກັບພວກເຮົາທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນກັບການກະທໍາທີ່ດີເຫຼົ່ານີ້ແລະພວກເຮົາຢາກຂອບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ດີ!

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera