ກອງປະຊຸມ ECB

ກອງປະຊຸມ ECB

ທະນາຄານກາງເອີຣົບຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ວ່າຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໂຄງການກະຕຸ້ນການເງິນຂອງຕົນ.

ເທຣດເດີຄາດວ່າຈະມີປະກາດທີ່ສໍາຄັນຈາກ ECB ທ່ານປະທານ Mario Draghi, ຜູ້ທີ່ຈະດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ເວລາປະມານ 15:30 (ເວລາເຣດເດີ Meta).

ເຫດການນີແມ່ນຈະເປັນບາດກ້າວຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເອີຣົບ.

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera