FBS ກັບບໍລິການຖອນເງິນແບບອັດໂຕໂນມັດ ຮັບເງິນທັນທີເມື່ອມີການຖອນເງິນ

FBS ກັບບໍລິການຖອນເງິນແບບອັດໂຕໂນມັດ ຮັບເງິນທັນທີເມື່ອມີການຖອນເງິນ

ລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງ!

ຈາກນີ້ໄປ ການເທຣດ ແລະສ້າງກຳໄລກັບ FBS ຈະງ່າຍຂື້ນແລະວ່ອງໄວກ່ວາທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ!
ພວກເຮົາພຸມໃຈນຳສະເໜີບໍລິການຖອນເງິນແບບອັດໂຕໂນມັດ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ ຫຼັງຈາກມີການຖອນເງິນຈາກບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ເວລານີ້ ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດດຳເນີນການຝາກແລະຖອນຢ່າງວ່ອງໄວ ຈາກການເທຣດຫາກຳໄລຂອງທ່ານໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນງ່າຍໆພຽງແຕ່ວິນາທີດຽວເທົ່ານັ້ນ!

ຖອນແລະຮັບເງິນທັນທີຫຼັງຈາກດຳເນີນການຖອນດ້ວຍວີທີການດັ່ງນີ້:

  • Perfect Money
  • Neteller
  • Webmoney
  • Fasapay

ແລະບໍ່ມີຄ່າບໍລິການຫຼືຄ່າທຳນຽມໃດໆທັ້ງນັ້ນ.

ລະບົບຝາກ--ຖອນ ທີ່ວ່ອງໄວນີ້ຈະດຳເນີນການໄດ້ແນວໃດ?

  1. ທ່ານສາມາດຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍຜ່ານວີທີການທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂັ້ນເທິງນັ້ນ.
  2. ຫຼັງຈາກຝາກເງິນແລ້ວທ່ານສາມາດເທຣດເພື່ອຫາກຳໄລໄດ້ທັນທີ.
  3. ຖອນເງິນຫຼືຫາກຳໄລອອກໄດ້ທັນທີກັບສູ່ກະເປົາເງິນອອນໄລຕາມບັນຊີເດີມທີ່ທ່ານເຄຍຝາກເງິນເຂົ້່ມາກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້: ເພື່ອຄວາມປອດໄພສູງສຸດ, ລະບົບຈະຖອນເງິນກັບສູ່ບັນຊີອອນໄລທີ່ທ່ານເຄີຍຝາກເງິນມາກ່ອນໜ້ານັ້ນເທົ່ານັ້ນ (ບໍ່ສາມາດຖອນເງິນອອກສູ່ກະເປົາອື່ນໆໂດຍເດັດຂາດ).

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຢ່າງສູງ ແລະພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາແລະນຳສິ່ງດີໆມາໃຫ້ທ່ານເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍແລະວ່ອງໄວຕໍ່ວົງເງິນຂອງທ່ານ. ຢ່າພາດການບໍລິການດີໆແບບນີ້ກັບ FBS!

ພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera