FBS มาถึงแอฟริกาแล้ว

FBS มาถึงแอฟริกาแล้ว

ที่ FBS เราทำงานทุกวันเพื่อทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นและช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

เมื่อต้นเดือนมกราคม FBS Seoul Office ได้เข้าร่วมภารของกิจเกาหลีในแกมเบีย แกมเบียตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมี GDP ต่อหัวเท่ากับ 484 เหรียญสหรัฐในปี 2016 นั่นหมายความว่าคนทั่วไปในแกมเบียใช้ชีวิตอยู่ที่ 1.33 ดอลลาร์ต่อวัน นอกจากนี้ความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั่วไปในแกมเบียลดลงเมื่อเทียบกับปี 2008 อยู่ที่ 1.66 ดอลลาร์ต่อวัน

ชาวแกมเบี้ยนได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงน้ำสะอาด อาหารมี่ปลอดภัย เสื้อผ้าที่จำเป็น การศึกษา ยาและปัจจัยพื้นฐาน ภารกิจนี้ใช้เวลาเกือบสัปดาห์เพื่อไปยังชุมชนท้องถิ่นที่ห่างไกลห่างจากถนนสายหลัก

สำนักงาน FBS Seoul เดินทางไปถึงแกมเบียโดยมีโครงการพิเศษ 2 วันที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆ เล็กๆ ร่วมกันชาวท้องถิ่นพร้อมทั้งให้อาหารและเสื้อผ้าแก่ผู้ที่มีความต้องการ นอกจากนี้พวกเขานำอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นเพื่อให้มีเด็กๆ ชาวแกมเบี้ยนมีโอกาสที่จะศึกษาและพัฒนาต่อไป

ที่ FBS เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโต FBS จะดำเนินการรณรงค์ด้านการกุศลต่อไปและให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านการกุศลสาธารณะต่างๆ อีกด้วย

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera