FBS ໄດ້ຮັບລາງວັນ ການເປັນໂບຼເກີທີ່ໃຫ້ "ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຫ່ງເອເຊຍ ປີ 2016"

FBS ໄດ້ຮັບລາງວັນ ການເປັນໂບຼເກີທີ່ໃຫ້ "ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຫ່ງເອເຊຍ ປີ 2016"

ລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງ!

ພວກເຮົາກໍາລັງຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂ່າວສານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກັບທ່ານ: FBS ໄດ້ຊະນະລາງວັນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບສາກົນ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການຳທາງດ້ານການເງິນຈາກທະນາຄານໂລກແລະການເງິນທົບທວນຄືນໄດ້ມອບຫົວຂໍ້ເປັນ "ເປັນໂບຼເກີທີ່ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ  2016"! 

ໃນແຕ່ລະປີ, ໄດ້ຮັບລາງວັນບ້ານບໍລິສັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກໃນຂະແຫນງການທາງດ້ານການເງິນແລະ, ແນ່ນອນ, ນີ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ FBSເຮັດໄດ້. ພວກເຮົາຢາກຈະບອກວ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 5 ຂອງພວກເຮົາໂດຍທະນາຄານໂລກແລະການເງິນທົບທວນຄືນ, ເຊິ່ງຈໍານວນລາງວັນແລະຈອກລາງວັນຂອງພວກເຮົາກຳລັງຈະາກ້າວເຖິງຖ້ວຍທີ່ 40.

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈຄະນະລູກຄ້າທີ່ນັບຖືທີ່ເລືອກແລະເປັນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ທີ່ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືໃນເຮົາ! ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເຮັດວຽກສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານແລະສະໜອງໃຫ້ທ່ານດ້ວຍການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ສະຫນັບສະຫນູນ ລູກຄ້າ 24/5, ເງິນຝາກວ່ອງໄວແລະຖອນເງິນສະບາຍໃຈ, ສະພາບການຊື້ຂາຍສະດວກສະບາຍແລະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ດີເລີດ. ເທຣດກັບພວກເຮົາງ່າຍແລະຮັບເອົາກຳໄຮໄປເລີຍ!

ກວດເບິ່ງຂໍ້ດີໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາດຽວນີ້!

ເປີດບັນຊີກັບພວກເຮົາ

ຂໍໃຫ້ທ່ານຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບ FBS!

Photo gallery

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera