ການບັນທືກກອງປະຊຸມ FOMC

ການບັນທືກກອງປະຊຸມ FOMC

ການບັນທືກກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດໃນເດືອນພະຈິກ ເວລາ 21:00 ມ. (ເວລາ MetaTrader) ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ທຸກໆຄູ່ສະກຸນເງິນກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ.ການຕະຫຼາດຢາກຈະຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດຢືນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການລັດຖະບານກາງ (FOMC) ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະກຽມເພື່ອຍົກອັດຕາເງິນລັດຖະບານກາງໃຫ້ສູງຂື້ນໃນເດືອນທັນວາ.  ການກ່າວຂອງຊາວຮາວກີຈະສະຫນັບສະຫນູນສະກຸນເງິນ USD, ໃນຂະນະທີ່ທາງ ໂດວີສຈະເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນອາເມລິກາໄປໃນທາງລົບ.

ການປ່ອຍໃຫ້ມີໂອກາດ!

 

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera