ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจหรือ Ifo ของเยอรมัน

ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจหรือ Ifo ของเยอรมัน

บรรยากาศทางธุรกิจเยอรมัน Ifo จะประกาศในเวลา 11:00 น. เวลา MT ในวันที่ 26 มิถุนายนเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นทางธุรกิจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของ EUR ในช่วงระหว่างวันนั้น

ครั้งล่าสุดที่ตัวบ่งชี้นี้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 114.6 หมายความว่าโอกาสทางเศรษฐกิจของเยอรมนีสดใสมาก หากครั้งนี้ค่าที่อ่านได้ยังคงใกล้เคียงกับค่าที่สูงนี้ เงินยูโรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera