ລາຍລະອຽດສະເພາະ

เลือกประเภทบัญชีที่จะทำการเทรด

ค้นหาตราสารฯ เพื่อการเทรดที่ดีที่สุด ตารางแสดงตราสารฯ ที่สามารถเทรดได้ทั้งหมดกับโบรกเกอร์ FBS

Spread ຊັ້ນຕ່ຳ

ການແຜ່ກະຈາຍປົກກະຕິ

ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະຍາວ

ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະສັ້ນ

ຄອມມິດຊັນ, $

ລະດັບຈຳກັດ

AIG

American International Group

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALCOA

Alcoa Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALIBABA

Alibaba Group

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AMAZON

AMAZON

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
APPLE

Apple Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AT&T

American Telephone and Telegraph Company

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BAC

BANK OF AMERICA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BNTX

BioNTech SE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CISCO

CISCO

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CITIGROUP

Citigroup Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
COCA-COLA

Coca-Cola Global

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
DISNEY

The Walt Disney Company

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EBAY

EBAY

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EBS

Emergent BioSolutions Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FACEBOOK

Facebook

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FORD

FORD

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GE

GENERAL ELECTRIC

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GILD

Gilead Sciences, Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GM

GENERAL MOTORS

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GOOGLE

GOOGLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
HP

Hewlett-Packard

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
IBM

International Business Machines

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
INO

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
INTEL

INTEL CORP

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
JPM

JPMORGAN CHASE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MASTERCARD

MasterCard Incorporated

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MCDONALDS

MCDONALDS

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MICROSOFT

Microsoft

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MRNA

Moderna, Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NETFLIX

NETFLIX

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NIKE

Nike Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NVAX

Novavax, Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NVIDIA

NVIDIA Corporation

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ORACLE

ORACLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PEPSICO

PepsiCo Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PFE

Pfizer Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PFIZER

Pfizer Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
SNY

Sanofi

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
TESLA

TESLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
VISA

Visa Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
WALMART

Wal-Mart Stores Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ຄູ່ສະກຸນເງິນ: ປະເພດຂອງບັນຊີ: Standard, ກຸ່ມ: หุ้น

ປະເພດຂອງບັນຊີ: Standard, ກຸ່ມ: หุ้น

 • Spread ຊັ້ນຕ່ຳ
 • ການແຜ່ກະຈາຍປົກກະຕິ
 • ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະຍາວ
 • ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະສັ້ນ
 • ຄອມມິດຊັນ, $
 • ລະດັບຈຳກັດ
AIG

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ALCOA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ALIBABA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
AMAZON

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
APPLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
AT&T

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
BAC

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
BNTX

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
CISCO

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
CITIGROUP

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
COCA-COLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
DISNEY

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
EBAY

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
EBS

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
FACEBOOK

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
FORD

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GILD

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GM

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GOOGLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
HP

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
IBM

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
INO

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
INTEL

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
JPM

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MASTERCARD

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MCDONALDS

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MICROSOFT

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MRNA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NETFLIX

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NIKE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NVAX

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NVIDIA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ORACLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PEPSICO

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PFE

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PFIZER

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
SNY

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
TESLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
VISA

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
WALMART

ຂະໜາດຂອງ Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

ຄ່າໃຊ້ວົງຢືມ 4 ຕົວເລກ. ໃນ 5 ຕົວເລກທີ່ສະເໜີໃຫ້ນັບຈາກຕົວທີ່ສີ່ຫລັງຈຸດ (0.0001). ໃນ 3 ຕົວເລກ - ນັບຈາກຕົວເລກທີສອງຫຼັງຈຸດ (0.01). ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນ EURUSD ລາຄາ - 1.36125; ໃນ ລາຄາ USDJPY - 101.852

ตัวเลือก swap free จะไม่สามารถใช้งานได้ในการเทรดในหมวด "Forex Exotic" และ ตราสาร CFD ได้

โปรดสังเกตว่าใน MT5 จะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นเมื่อคุณเปิดการซื้อขาย ในหน้าต่างการซื้อขายของออเดอร์ที่คุณเปิด กำไรที่แสดงจะยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ติดตามเราผ่าน Facebook

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera