ລາຍລະອຽດສະເພາະ

ຄົ້ນຫາເຄື່ອງມືການເທຣດທີ່ດີທີ່ສຸດ!

Spread ຊັ້ນຕ່ຳປົກກະຕິ Spreadແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະຍາວແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະສັ້ນຄອມມິດຊັນ, $ລະດັບຈຳກັດ

AIG

American International Group

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

ALCOA

Alcoa Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

ALIBABA

Alibaba Group

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

AMAZON

AMAZON

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

APPLE

Apple Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

AT&T

American Telephone and Telegraph Company

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

BAC

BANK OF AMERICA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

CISCO

CISCO

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

CITIGROUP

Citigroup Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

COCA-COLA

Coca-Cola Global

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

DISNEY

The Walt Disney Company

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

EBAY

EBAY

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

FACEBOOK

Facebook

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

FORD

FORD

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

GE

GENERAL ELECTRIC

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

GM

GENERAL MOTORS

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

GOOGLE

GOOGLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

HP

Hewlett-Packard

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

IBM

International Business Machines

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

INTEL

INTEL CORP

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

JPM

JPMORGAN CHASE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

MASTERCARD

MasterCard Incorporated

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

MCDONALDS

MCDONALDS

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

MICROSOFT

Microsoft

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

NETFLIX

NETFLIX

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

NIKE

Nike Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

NVIDIA

NVIDIA Corporation

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

ORACLE

ORACLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

PEPSICO

PepsiCo Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

PFIZER

Pfizer Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

TESLA

TESLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

VISA

Visa Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1

WALMART

Wal-Mart Stores Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

13-0.1-0.130.1
ຄູ່ສະກຸນເງິນ: ປະເພດຂອງບັນຊີ: Standard, ກຸ່ມ: Stocks

ປະເພດຂອງບັນຊີ: Standard, ກຸ່ມ: Stocks

 • ການແຜ່ກະຈາຍປົກກະຕິ
 • ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະຍາວ
 • ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະສັ້ນ
 • ລະດັບຈຳກັດ

AIG

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

ALCOA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

ALIBABA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

AMAZON

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

APPLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

AT&T

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

BAC

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

CISCO

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

CITIGROUP

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

COCA-COLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

DISNEY

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

EBAY

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

FACEBOOK

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

FORD

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

GE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

GM

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

GOOGLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

HP

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

IBM

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

INTEL

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

JPM

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

MASTERCARD

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

MCDONALDS

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

MICROSOFT

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

NETFLIX

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

NIKE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

NVIDIA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

ORACLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

PEPSICO

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

PFIZER

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

TESLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

VISA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

WALMART

ຂະໜາດຂອງ Lot 10 troy oz

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

ຄ່າໃຊ້ວົງຢືມ 4 ຕົວເລກ. ໃນ 5 ຕົວເລກທີ່ສະເໜີໃຫ້ນັບຈາກຕົວທີ່ສີ່ຫລັງຈຸດ (0.0001). ໃນ 3 ຕົວເລກ - ນັບຈາກຕົວເລກທີສອງຫຼັງຈຸດ (0.01). ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນ EURUSD ລາຄາ - 1.36125; ໃນ ລາຄາ USDJPY - 101.852

ตัวเลือก swap free จะไม่สามารถใช้งานได้ในการเทรดในหมวด "Forex Exotic" และ ตราสาร CFD ได้

โปรดสังเกตว่าใน MT5 จะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นเมื่อคุณเปิดการซื้อขาย ในหน้าต่างการซื้อขายของออเดอร์ที่คุณเปิด กำไรที่แสดงจะยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera