ເຄື່ອງມື fibonacci

ເຄື່ອງມື fibonacci

ເຄື່ອງມື Fibonacci ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ສະເຫມີໂດຍນັກເທຣດ Forex.  ທ່ານຄວນຮູ້ພວກເຂົ້າເໝື່ອນກັນກັບສິບນິ້ວມືຂອງທ່ານນັບຕັ້ງແຕ່ການວິເຄາະຈໍານວນຫຼາຍນໍາ ໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອລະບຸການສະຫນັບສະຫນູນແລະຕໍ່ຕ້ານລະດັບຫຼືການຄາດຄະເນຂອບເຂດທ່າແຮງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ.

ກ່ອນທີ່ຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື Fibo, ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແນະນໍາຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດໃນອັດຕາສ່ວນ Fibo - Leonardo Fibonacci. ຢູ່ໃນປຶ້ມຂອງລາວ  “Liber Abaci” (1202), ນັກວິຊາການສຶກສາການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງກະຕ່າຍໂດຍສະເພາະໃນລັກສະນະລຽງຕາມລໍາດັບ.  ລາວໄດ້ຄົ້ນພົບຕົວເລກແບບງ່າຍດາຍຈໍານວນໜຶ່ງ (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ແລະອື່ນໆ  ທຸກໝາຍເລກໃນລໍາດັບນີ້ຄືຜົນລວມຍອດຂອງສອງຕົວບໍ່ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ປະເສີດສຸດແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງຈໍານວນຕົວເລກດັ່ງກ່າວກົງກັນກັບອັດຕາສ່ວນທໍາມະຊາດຂອງສິ່ງຕ່າງໆໃນໂລກນີ້.  ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕະຫຼາດມັກຈະສອດຄ່ອງກັບອັດຕາສ່ວນ Fibonacci.

ອັດຕາສ່ວນ Fibo ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ 161.8% (89/55 = 1.618 - "ອັດຕາສ່ວນທອງຄຳ"), 61.8% (55/89 = 0.618), ແລະ 38.2% (ມາຈາກການກະໂດດຂ້າມ 1 ລໍາດັບໃນພາກສ່ວນນັ້ນ ເຊັ່ນ 55/144 = 0.382) .  ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງມືຫຼວງຫຼາຍຂອງ Fibonacci ໃນຊ່ອງທາງການເທຣດຂອງທ່ານ: ການປັບຄ່າການຂະຫຍາຍຕົວ, ພັດລົມ, ສ່ວນໂຄ້ງ ແລະໂຊນຂອງເວລາ.  ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນຂອງ Fibo.

ລະດັບຂອງ Fibonacci ແມ່ນຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍເພາະວ່າ:

ພວກມັນແມ່ນຕົວເລກທາງເລ ຂາ ຄະ ນິດ - ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດ....

ພວກມັນເປັນຈຸດອ້າງອີງລາຄາທີ່ເປັນຮູບປະທຳ (ພວກມັນຈະຍ້າຍຫົວຂໍ້ຖ້າ ຫາກວ່ານໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ).

ໃນບັນດາເຄື່ອງມື Fibonacci ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ສໍາລັບເທຣດເດີກໍາລັງເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ຂອງ Fibo ແລະການຂະຫຍາຍຂອງ Fibo (ຫຼືຍັງເອີ້ນວ່າສ່ວນຂະຫຍາຍ).  

ການປັບຄ່າຂອງ Fibonacci

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການປັບຄ່າຂອງລະດັບ Fibo ແມ່ນເພື່ອກໍານົດຂະຫນາດຂອງການແກ້ໄຂທີ່ອາດມີຕໍ່ແນວໂນ້ມຕົ້ນຕໍ.  

ວິທີການໃຊ້ເຄື່ອງມືການປັບຄ່າ Fibo ໃຫ້ເຂົ້າກັບຕາຕະລາງແນວໃດ?

ເລືອກເຄື່ອງມື 'ການປັບຄ່າ Fibonacci ' ແລະແຕ້ມເສັ້ນແນວໂນ້ມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຈຸດສູງສຸດ 2 ຈຸດຂອງແນວໂນ້ມ.  ສໍາລັບແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ, ທ່ານຈະແຕ້ມເສັ້ນນີ້ຈາກຕ່ຳສຸດໄປຮອດສູງສຸດ.  ສໍາລັບແນວໂນ້ມຂາລົງ, ທ່ານຈະຕ້ອງການແຕ້ມເສັ້ນຈາກຈຸດສູງສຸດໄປຕ່ຳສຸດ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນເສັ້ນແນວໂນ້ມ 9 ເສັ້ນຈະສະແດງເສັ້ນແນວໂນ້ມໂດຍອັດຕະໂນມັດຕັດ ກັບເສັ້ນແນວໂນ້ມທີ່ລະດັບ Fibonacci ຂອງ 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% ແລະ 423,6% (ອັດຕາສ່ວນ Fibonacci ທີ່ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ).  

ເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວສະຫນັບສະຫນູນແລະຄວາມຕ້ານທານ: ລາຄາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລວມຕົວຢູ່ໃກ້ລະດັບການເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະແກ້ໄຂຈະສິ້ນສຸດລົງ (ແລະແນວໂນ້ມໂດຍລວມຍັງຄົງກັບມາ) ຫຼືຍັງຈະສືບຕໍ່ (ລາຄາຢຸດເປັນຫນຶ່ງຂອງລະດັບ ການປັບຄ່າແລະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫນ້າຕໍ່ໄປ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃຫ້ເຖິງ 50 % ຫຼັງຈາກທີ່ລະດັບ 382%).  ຖ້າຫາກວ່າລາຄາປັບຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 61.8% ຂອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ (ຢູ່ບົນພື້ນຖານປິດບັນຊີ), ອັດຕາເດີມພັນຈະໄປເຖິ່ງຂໍ້ບັນລຸໃນ ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງແນວໂນ້ມເສັ້ນໄດ້.  ລະດັບການປັບຄ່າ 50% ແມ່ນລະດັບການກຳນົດເບິ່ງແລະການຕິດຕາມກວດ ກາຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະເປັນເຂດພື້ນທີ່ທົ່ວ ໄປທີ່ຈະຊື້ໃນລະຫວ່າງການປັບຄ່າຂອງແນວໂນ້ມ ຂາຂື້ນຫຼືຂາຍໄດ້ຫາກວ່າມີການປັບຕົວຫຼຸດລົງ.  

ໃນຂະນະທີ່ວາງແຜນລະດັບ Fibo, ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານຄວນນໍາໃຊ້ເຄັບລັບທີ່ແນະນໍາຂ້າງເທິງ / ລຸ່ມຂອງ ແຜ່ນທຽນເພື່ອຫາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ.

ທ່ານອາດຈະນໍາໃຊ້ Fibonacci ໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າຫາກວ່າລະດັບ Fibo ໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາບັນຈົບກັນ, ລະດັບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂື້ນ.  

ມີ 2 ວິທີໃນການເທຣດໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ການປັບຄ່າ Fibo:  

1. ຄວາມດຸດັນ

ເພື່ອການເທຣດຢູ່ໃນລະດັບ Fibo. ຖ້າຫາກວ່າຕະຫຼາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງຈິງຈັງໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈະມີການເປີດຕໍາແຫນ່ງທຽມກັບແນວໂນ້ມທີ່ກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍລະດັບ Fibo ຕໍ່ໄປ.  

2. ການອະນຸລັກໄວ້

ລໍໃຫ້ລາຄາປັບຕົວລົງຈາກລະດັບ Fibo ໄປໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມຕົ້ນຕໍ.  ລາຄາບໍ່ໄດ້ຕິດກັນສະເຫມີໄປໃນລະດັບ Fibo.  ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ Fibo ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຂອງແນວຮັບ / ຕ້ານທານ.  ຕ້ອງມີສັນຍານຢັ້ງຢືນຢູ່ໃນຈຸດ C ກ່ອນເປີດຕໍາແຫນ່ງໃດໜຶ່ງ.  

ລະວັງ! Fibo ສາມາດລໍ້ລວງໄດ້ ...

ການປັບຄ່າ Fibo ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ 100%.  ມັນເກີດຂຶ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານວາງແຜນໃຫ້ເຂົາບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ເທຣດເດີໃຊ້ຂໍ້ຢືນຢັນ Fibo ທ່ານຄວນຄລິກ   ລິ້ງນີ້  ).  ລະດັບ Fibo ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານຄຶດຫາຜົນກໍາໄລສູງສຸດ ຈຸດເຂົ້າ/ອອກ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບໃດໆ.  ເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປັບຄ່າຂອງ Fibonacci ໃນການເທຣດທີ່ ປະສົບຜົນສຳເລັດຮ່ວມກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ສູງຂື້ນ.

ພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ Fibo ກັບເສັ້ນແນວໂນ້ມ. ແຕ້ມເສັ້ນແນວໂນ້ມແລະເຮັດເຄື່ອງໝາຍການປັບຄ່າຂອງ Fibo. ໃນຈຸດຕັດກັນຂອງເຄື່ອງມືທັງສອງນີ້, ທ່ານອາດຈະຊອກຫາຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດ.

ຖ້າຫາກວ່າຄ່າສເລ່ຍຢູ່ທີ່ 200 ເທີມທີ່ສອດຄ່ອງກັບການປັບຄ່າ Fibonacci  50%  ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ດີສໍາລັບການຫາກໍາໄລຫລືເຂົ້າສູ່ການຕະຫຼາດໃນທິດທາງຂອງແນວໂນ້ມຕົ້ນຕໍ.  

ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດສົມທົບກັບເຄື່ອງມືການປັບຄ່າ Fibo ກັບຮູບແບບເຊິ່ງທ່ຽມ.  ລອງຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າມື້ຫນຶ່ງທ່ານຈະເຫັນລາຄາຄວາມຄືບຫນ້າຂອງລາຄາທຽນໄຂທີ່ເກີດຂື້ນແລະປິດໃກ້ລະດັບ Fibo.  ທ່ານກຳລົງງົງຢູ່ ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ, ບໍ່ວ່າຈະມີຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວອີກຫຼືບໍ່.  ລໍຖ້າຈົນກ່ວາມີການສ້າງແທ່ທຽມທັດຕໍ່ໄປໃກ້ກັບລະດັບ Fibo.  ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນ Doji - "ເທີຍທີ່ສົມບູນສຸດ" ທີ່ບອກທ່ານວ່າແນວໂນ້ມຂື້ນກຳລົງຈະໝົດລົງ - ອັດຕາເດີນພັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການຊຸມນຸມຈະບໍ່ເກີດຂື້ນຕໍ່.  ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍານດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານສາມາດດຳເນີນການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງ ຜົນກຳໄລຂອງທ່ານໄດ້.  ຕົວຈິງແລ້ວ, ຮູບແບບທຽມແບບກັບລາຍການທີ່ຖັດຈາກລະດັບ Fibonacci ກໍ່ນ່າຈະໝາຍເຖິງການດຳເນີນການດ້ານລາຄາຈະເປັນໄປໄດ້ໃນທິດທາງໃໝ່.

ນອກເໜືອຈາກການປັບຄ່າ Fibo, ມີເຄື່ອງມື Fibonacci ທີ່ມີປະໂຫຍດອີກຕົວໜຶ່ງທີ່ທ່ານຄວນໃຫ້ຄວາມຮັກແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບ - ການຂະຫຍາຍຕົວ Fibo ເພື່ອລະບຸລະດັບການປອດໄພທີ່ມີກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ  ຫາກຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການເທຣດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງທີ່   ບົດຄວາມນີ້.

ข่าวล่าสุด

ข้อมูลการจ้างงานอาจทำให้ USD เกิดความผันผวน

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า NFP จะถูกประกาศในวันที่ 3 เมษายน เวลา 15:30 น. ตามเวลา MT

USD: กำลังรอการตอบสนองของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

สหรัฐอเมริกาจะประกาศตัวเลขของ ISM manufacturing PMI ในวันที่ 1 เมษายนเวลา 17:00 น. ตามเวลา MT

อัตราการเติบโตของ GDP จะช่วยให้ CAD แข็งค่าขึ้นมั้ย?

แคนาดาจะประกาศอัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนในวันอังคาร ณ เวลา 15:30 น.

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera